Informace o oboru

 • Kód oboru 39-41-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 12

Popis

​Žáci se během studia naučí zvolit a realizovat správné pracovní postupy při provádění malířských a natěračských prací, zhotovit plastické nátěry a linkrusty, vytírané a škrobové nátěry, tapetování a aplikace novodobých nátěrových hmot nátěrem a stříkáním. Naučí se řešit barevnost interiérů a získají cit pro estetičnost.

Podmínky přijetí

​Ukončení povinné školní docházky na ZŠ, zdravotní způsobilost potvrzená lékařem, splnění podmínek přijímacího řízení, jehož kritéria jsou stanovena ředitelem školy.

Učební plány

​Všeobecně vzdělávací předměty: ČJ, AJ (NJ), ON, M, TV, CH, F, IKT
Odborné předměty:  Základy ekologie, odborné kreslení, ekonomika, materiály, stavební konstrukce, technologie, odborný výcvik

Profil absolventa

Po ukončení přípravy má absolvent znalosti o materiálech, pracovním nářadí a technologických postupech používaných při malířských, lakýrnických a tapetářských pracích. Dovede samostatně volit a připravit vhodný materiál s ohledem na podklad a účel nátěru, prostředí, estetiku a ochranu životního prostředí. Ovládá malířské a natěračské techniky, umí zhotovit plastické nátěry, je chopen posoudit stav a připravenost pracoviště a zvolit vhodný technologický postup s ohledem na bezpečnost práce. Může pokračovat v dvouletém maturitním studiu Podnikání

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci se pravidelně zúčastňují soutěže  odborných dovedností Hledáme mladé technické talenty, v roce 2014 získali v krajské soutěži první místo, v roce 2015 skončili na třetím místě.

Výuka od šk. roku 2011/2012. Měsíční stipendium (300 Kč – 500 Kč/měs.) plus 1500Kč – 3000
Kč za prospěch s vyznamenáním (podmínkou je 0 neoml. hodin).

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s místními firmami v tomto oboru, např. A-Z Morava s.r.o., ZDENĚK DORŇÁK malířství- natěračství , FIBO COLOR s.r.o. Ing. Pavel Bělaška. Žáci absolvují různé přednášky a prezentace firmy JUB a.s. pobočka Morava. S odbornými firmami svého oboru se seznamují také na různých exkurzích.

Kontakt

Adresa školy

Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Ředitel školy

Mgr. Pavel Hrabina

Telefon

577 006 451

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00054771

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Malíř a lakýrník

  ZVI, a.s., Jasenice 782, 755 01 Vsetín, http://www.zvi.cz

  Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín, http://www.itczlin.cz