Kuchař – číšník

Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Dálková
 • Stipendia Ne
 • Školné Kč 8.000,- za školní rok
 • Přijímaných 20

Popis

Tříleté dálkové studium při zaměstnání. Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto 3leté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Výuka probíhá 1x za 2 týdny, formou konzultací. Školné činí Kč 8.000,- za školní rok.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech společného stravování. Po získání praxe v oboru absolvent může začít soukromě  podnikat.

Podmínky přijetí

Škola se účastní státních přijímacích zkoušek u maturitních oborů pouze v 1.kole. U učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni na základě předložení vysvědčení o ukončení základního vzdělání.

Učební plány

Vyučovací předměty 1.  roč. 2. roč. 3. roč. Celkem
hodin
Český jazyk 10 10 10 30
1. cizí jazyk 30 0 30 60
2. cizí jazyk 0 30 0 30
Občanská nauka 10 10 10 30
Chemie 10 10 0 20
Ekologie 0 10 0 10
Matematika 10 10 10 30
Estetika a kultura 0 10 10 20
Informační a komunikační technologie 10 10 10 30
Ekonomika 10 10 10 30
Technologie 20 20 30 70
Potraviny a výživa 10 10 10 30
Stolničení 10 10 10 30
Zařízení provozoven 10 0 0 10
Speciální technologie 0 10 0 10
Hotelový a restaurační provoz 10 0 10 20
Společenská výchova 10 0 0 10
Odborný výcvik 40 40 50 120
Celkem 200 200 200 600

Profil absolventa

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Štěpnická 1188, 686 06 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Petra Jestřabíková

E-mail

info@sssuh.cz

Telefon

723 581 232

Zřizovatel

Jiný

IČO

25322834

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Kuchař - číšník

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz