Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 20

Popis

Učební obor kuchař – číšník pro pohostinství je zaměřen na činnost v oblasti gastronomických provozů. Žáci od prvního ročníku střídají v cyklech teoretickou výuku s odborným výcvikem. Odborný výcvik probíhá jak na školních pracovištích pod vedením učitelů odborného výcviku, tak na smluvních pracovištích. Během tří let studia žáci získají vědomosti ve využití technologických zařízení, v technologii přípravy pokrmů a nápojů, četně jejich servisu.

Podmínky přijetí

Uchazeč musí prokázat úspěšné splnění povinné docházky a musí splnit podmínky přijímacího řízení. Veškeré aktuální informace jsou k dispozici zde.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Absolvent oboru kuchař – číšník pro pohostinství má odborné i všeobecné kompetence uplatnit se v pozici zaměstnance ve všech typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb. Úspěšní absolventi si mohou rozšířit vzdělání na střední škole s maturitou se zaměřením na podnikání, ekonomii, hotelnictví aj. Po získání praxe v oboru může absolvent soukromě podnikat.

Všeobecné vzdělávání vám přenese:

 • rozšíření a prohloubení všeobecných znalostí
 • získání vědomostí potřebných pro další stupeň vzdělávání – navazující studium pro absolventy 3letých učebních oborů

Odborné vzdělávání vás naučí:

 • psychologickým základům jednání, profesního chování a společenského vystupování
 • odborné terminologii a různým technikám obsluhy
 • přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně s využitím moderních technologií
 • dovednostem při sestavení slavností tabule, nabídkových stolů
 • různým způsobům uchování hotových jídel  nápojů se zřetelem k platným hygienickým předpisům
 • sestavit nabídkový list, jídelní a nápojové lístky dle gastronomických pravidel
 • základním znalostem  při sestavování kalkulací a stanovení ceny
 • zásadám efektivní práce s počítačem
 • orientovat se na trhu práce a aktivně rozhodovat o svém pracovním uplatnění

Praktické vyučování žáků probíhá v týdenních cyklech a je uskutečňováno na školních pracovištích a na smluvních pracovištích.

Možnosti uplatnění

Absolvent oboru se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.
Po zapracování se může stát soukromým podnikatelem  v gastronomických službách.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci oboru se zapojují do různých gastronomických soutěží, jako je GASTRO JUNIOR BRNO – BIDVEST CUP, GASTRO Kroměříž.

Spolupráce se sociálními partnery

Odborný výcvik žáků probíhá na smluvních pracovištích sociálních partnerů. Mezi nejvýznamnější patří hotel Grand, hotel Koníček Uh. Hradiště, Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, Sportcentrum Morava, NET Uh. Hradiště, Skanzen Modrá.

Kontakt

Adresa školy

Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Ing. Jaroslav Zatloukal

Telefon

572 433 913

Školní kariérový poradce

Ing. Jitka Ryndová

ryndova@ssphzuh.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00559644

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Kuchař - číšník

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz