Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 20

Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto tříleté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Během studia mají žáci možnost zvýšit si své odborné dovednosti a znalosti absolvováním koktejlového, sommeliérského, carvingového a baristického kurzu.

Podmínky přijetí

​Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení – daného kola.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru s odborným zaměřením Kuchař(ka) naleznete na webových stránkách školy v sekci studium.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní při výkonu povolání zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Zná technologii přípravy pokrmů a nápojů, využití technologického zařízení při přípravě, průběhu a ukončení gastronomické akce. Po získání praxe v oboru je absolvent připraven na soukromé podnikání.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Účast žáků v soutěžích pořádaných Asociací kuchařů a cukrářů ČR. K úspěchům žáků v tomto oboru patří prezentace výrobků studené a teplé kuchyně na rautech pořádaných u příležitosti různých společenských a kulturních událostí.

Spolupráce se sociálními partnery

Každoročně úzce spolupracujeme s cca 30 soukromými subjekty hotelového a restauračního typu. Spolupráce spočívá především v možnostech zajištění odborného výcviku, zároveň pak při uplatnění absolventů školy po ukončení jejich vzdělávání.

Kontakt

Adresa školy

Univerzitní 3015, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Petr Úředníček

Telefon

577210084,577210283,577210606

Školní kariérový poradce

Mgr. Marcela Studená

studena@gaozl.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

04697189

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Kuchař - číšník

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz