Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-H/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Žáci se naučí připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní, pokrmy studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu potravin a nápojů a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti při přípravě pokrmů. Seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů.

Žáci se naučí základní techniky odbytu a obsluhy hostů, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou vyúčtování s hostem, naučí se sestavovat jídelní lístky podle gastronomických pravidel, kalkulovat ceny. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Získají také základní ekonomické vědomosti. Jsou připravováni na to, aby po získání nezbytné praxe v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.

Podmínky přijetí

Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Komplexní informace vztahující se k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

ŠVP oboru je zveřejněn na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a další. Odborný výcvik oboru vzdělání kuchař – číšník je realizován i na smluvních pracovištích. Odborný výcvik probíhá pod dozorem stanovených instruktorů. Kontrolu nad dodržováním učebních osnov a dalších náležitostí provádí vedoucí učitelka OV. Za konání produktivní práce dostávají žáci přiměřenou odměnu.

V rámci odborného výcviku jsou žáci v přímém kontaktu se zákazníkem, žáci připravují výrobky a servis pro mnoho významných společenských událostí ve spolupráci např. s městem Vsetín či Zlínským krajem, kdy připravují raut včetně obsluhy a servisu při ocenění pracovníků a jiných příležitostech. Celoročně zajišťují žáci přípravu rautů a servis při společenských událostech na odloučeném pracovišti školy – Restaurace Bečva (oslavy narozenin, svatby, ….)

Úspěchy školy v tomto oboru

Během studia mají žáci možnost ukázat své praktické dovednosti na odborných gastronomických soutěžích regionálního, republikového i mezinárodního charakteru, na které se připravují pod dohledem učitelů odborného výcviku.

Úspěchy našich žáků v tomto oboru jsou prezentovány pravidelně na webu školy v záložce Aktuality nebo Úspěchy.

Spolupráce se sociálními partnery

Škola již několik let velmi dobře spolupracuje s partnery v této oblasti – např. Restaurace U Muzea Velké Karlovice, Posezení U Radnice Karolinka, Hotel Na Trojáku aj.

Kontakt

Adresa školy

Benátky 1779, 755 01 Vsetín

Ředitel školy

Mgr. Marek Wandrol

Telefon

575755011,575755020

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

136 43 878

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Kuchař - číšník

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz