Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Žáci se naučí připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní, pokrmy studené kuchyně a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu potravin a nápojů a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti při přípravě pokrmů. Seznámí se s dodržováním hygieny v gastronomickém provozu, naučí se pokrmy uchovávat podle předpisů.

Žáci se naučí základní techniky odbytu a obsluhy hostů, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou vyúčtování s hostem, naučí se sestavovat jídelní lístky podle gastronomických pravidel, kalkulovat ceny. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Získají také základní ekonomické vědomosti. Jsou připravováni na to, aby po získání nezbytné praxe v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka dvou cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.

Podmínky přijetí

Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Komplexní informace vztahující se k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

ŠVP oboru je zveřejněn na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i na soukromé podnikání v pohostinství. Absolvent připravovaný na základě tohoto ŠVP bude znát technologii přípravy pokrmů a nápojů, způsoby správného skladování, posoudí jejich jakost a technologickou využitelnost. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a další. Odborný výcvik oboru vzdělání kuchař – číšník je realizován i na smluvních pracovištích. Odborný výcvik probíhá pod dozorem stanovených instruktorů. Kontrolu nad dodržováním učebních osnov a dalších náležitostí provádí vedoucí učitelka OV. Za konání produktivní práce dostávají žáci přiměřenou odměnu.

V rámci odborného výcviku jsou žáci v přímém kontaktu se zákazníkem, žáci připravují výrobky a servis pro mnoho významných společenských událostí ve spolupráci např. s městem Vsetín či Zlínským krajem, kdy připravují raut včetně obsluhy a servisu při ocenění pracovníků a jiných příležitostech. Celoročně zajišťují žáci přípravu rautů a servis při společenských událostech na odloučeném pracovišti školy – Restaurace Bečva (oslavy narozenin, svatby, ….)

Úspěchy školy v tomto oboru

Úspěchy průběžně zveřejňujeme na webových stránkách školy: www.sosvsetin.cz

Spolupráce se sociálními partnery

Škola již několik let velmi dobře spolupracuje s partnery v této oblasti – např. Restaurace U Muzea Velké Karlovice, Posezení U Radnice Karolinka, Hotel Na Trojáku aj.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Kuchař - číšník

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz