Kuchař – číšník

Informace o oboru

 • Kód oboru 65-51-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 10

Popis

​Absolvent se uplatní při výkonu gastronomických povolání, zejména v pozici zaměstnance v různorodých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru je také připraven na soukromé podnikání v pohostinství či vlastním podniku.
Přitom je akcentována osobnost žáka, zvyšuje se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Podmínky přijetí

Ukončení ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. O pořadí uchazečů rozhoduje bodový zisk (zejména za prospěch na ZŠ) dle platných kritérií přijímacího řízení.

Učební plány

​Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent kombinuje vědomosti a dovednosti povolání kuchař – kuchařka a číšník – servírka. Zná receptury jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků a teplých nápojů. Zároveň ovládá techniku obsluhy, přijímání a evidování objednávek, vyúčtování s hostem, získá základní znalost kalkulací a stanovení ceny. Dovede sestavovat jídelní a nápojový lístek dle gastronomických pravidel. Umí používat inventář a ovládá obsluhu zařízení ve stravovacích provozech.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Škola pořádá pro své žáky i pro veřejnost doplňující barmanský kurz a kurz studené kuchyně. Zajišťuje gastronomické akce a rauty pro sociální partnery, zřizovatele i veřejnost. Největší akcí bylo zajištění oslav vzniku republiky pro velvyslanectví ve Slovinsku, kde pořádala raut pro světové ambasády. Žáci se účastní projektů Erasmus+ v několika zemích Evropské unie.

Spolupráce se sociálními partnery

Škola má velké množství sociálních partnerů, nejlepší spolupráci však navázala s podniky Léčebné lázně Luhačovice, a.s., Lázně Luhačovice a. s. a Wellness hotelem Pohoda, které žákům nabízejí nejen kvalitní prostředí pro výuku, ale také stabilizační stipendia. V zahraniční spolupráci spoléhá na ověřené vzdělávací instituce.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Kuchař - číšník

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz