Informace o oboru

 • Kód oboru 34-57-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 8

Popis

Tento zajímavý učební obor nabízí získání odborných zkušeností a znalostí práce jak při ručním zpracování, převážně knih, ale také práce na moderních zařízeních, při zpracování šitých a lepených vazeb, zhotovování knižních desek a brožur atd. Žáci se učí základy ruční vazby knih, lepení bloků, ozdobných kazet, krabiček a pouzder, výřez paspart a zlacení výrobků. V rámci odborných stáží se v moderních tiskárnách (např. Graspo CZ a.s., OBAL PRINT, s.r.o., Z STUDIO spol. s r.o., KODIAK print s.r.o., HART PRESS spol. s r.o. a další) naučí seřizovat a obsluhovat automatické linky, naučí se volit vhodnou technologii včetně materiálu a stanovit cenu výrobku.

Naučí se také základy grafických programů. Stanou se z nich odborníci, kteří budou mít přehled o finálních výrobcích, základních druzích zařízení a technologiích k jejich výrobě a rozumí struktuře knihařské výroby. Žáci se zúčastňují mezinárodních soutěží knihařů. Absolventi mohou nastoupit do pracovního procesu, samostatně podnikat nebo pokračovat v maturitním studiu.

Podmínky přijetí

​Přijímání uchazečů ke studiu na naší škole se řídí dle § 59 až § 63 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínky pro přijetí naleznete na webových stránkách školy .

Učební plány


Profil absolventa

​Absolvent vzdělávacího programu knihař/knihařka při získání úplné kvalifikace může vykonávat kvalifikovanou práci na strojích, v podnicích – knihárnách, na plně automatizovaných linkách pro vazbu V8, linkách pro zhotovování desek na knihy, linkách pro vazbu sešitová V1, linkách pro vazbu V2, snášecích linkách, falcovacích strojích a balicích linkách.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žákům polygrafických oborů jsou nabízeny brigády v polygrafických firmách a mají reálnou možnost hned po úspěšném ukončení studia získat zaměstnání. Pracovní příležitosti nabízejí většinou reklamní agentury a grafická studia, a firmy, které se zabývají výrobou tiskovin všemi dostupnými tiskovými technikami (na papír, plasty a jiný materiál). Absolventi mohou pracovat také jako produkční ve vydavatelstvích a nakladatelstvích nebo jako tiskaři, knihaři, operátoři CTP či technologové v tiskárnách atd. Téměř žádný výrobek nebo služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby. Pracovní pozice v tomto oboru jsou obecně dobře finančně hodnocené a firmy mají o absolventy velký zájem. Studiem polygrafických oborů a jeho úspěšným ukončením se absolventům otevírají možnosti práce v tuzemsku, ale také v zahraničí. Absolventi učebních oborů také mohou pokračovat v maturitním studiu, a pak na vyšších odborných a vysokých školách.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s více jak třiceti polygrafickými firmami ve třech moravských krajích.  Podle možnosti školy a potřeb firem jsou žáci  umístění na jejich pracoviště. Rozmísťování žáků k těmto partnerům je na základě smluvních vztahů a je koordinováno odpovědným pracovníkem školy. Je přihlíženo k místu bydliště žáka, který vykonává odbornou praxi ve třetí ročníku studia.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Knihař

  AGD PRINT, s.r.o., Dlouhé díly 395, 76302 Zlín, http://www.agdprint.cz