Informace o oboru

  • Kód oboru 82-41-M/16
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 5

Popis

Obor je jedním z nejstarších oborů SUPŠ Uherské Hradiště, byl založen v roce 1940. Jeho žáci získávají zkušenosti s různými sochařskými materiály. Základem jejich vzdělávání je studium „věčného materiálu“, kamene a škály možností práce s ním. Důraz je kladen na plastickou invenci a rukodělnou řemeslnou zručnost, s využitím možností počítačových technologií. V současné době se sochařství víc než kdykoliv v minulostí prolíná s designem, architekturou nebo IT technologiemi. Žáci sochařství jsou vedeni k samostatnému tvůrčímu chápání světa a dění v něm, učí se skloubit estetické cítění s dobrou znalostí řemesla. Studenti tohoto oboru jsou po celou dobu studia seznamováni s širokou škálou sochařských materiálů, technik a technologií.

Podmínky přijetí

Talentová zkouška. Více informací o přijímací zkoušce a kritériích přijetí naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Vzdělávací okruhy Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Povinné vyučovací předměty
a) všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanský základ 2 1 1 1 5
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 1 1 1 3
Informačně technologický základ 1 1 1 1 4
CELKEM 17 12 11 11 51
b) odborné předměty
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3 11
Technologie 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 7 7 0 0 14
Modelování 0 0 9 9 18
Technické kreslení 2 0 0 0 2
Figurální kreslení 0 0 3 3 6
Praktická cvičení 6 7 9 9 31
Přípravné kreslení 2 3 0 0 5
Písmo 0 2 0 0 2
CELKEM 21 24 26 26 97
CELKEM ROČNÍK 38 36 37 37 148

Profil absolventa

Absolventi oboru Kamenosochařství mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách v oborech, které vyžadují kreativní myšlení. Mohou rovněž pracovat jako samostatní výtvarníci, případně se po dalším specializovaném studiu věnovat restaurátorství soch a kamene. Mnozí se stávají úspěšnými sochaři, architekty a designéry.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Ivo Savara

Telefon

572 551 500

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371749