Informace o oboru

 • Kód oboru 69-51-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné nN
 • Přijímaných 75

Popis

​Tříletý obor vzdělání ukončený výučním listem je zaměřený na získání všeobecných a odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání kadeřnických služeb. Kadeřnické služby zahrnují širokou škálu úkonů jako např. diagnostika vlasů a vlasové pokožky, mytí vlasů, masáže hlavy, holení, různé druhy stříhání, barvení, preparace, účesovou tvorbu aj. Žáci se učí pracovat s různými kadeřnickými speciálními přístroji a nářadím a speciálním kadeřnickým softwarem.

Podmínky přijetí

​Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě:

 • splnění povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

Konkrétní podmínky pro přijímání ke vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní v povolání kadeřník při poskytování profesionálních kadeřnických služeb. Bude připraven provádět náročné technologické postupy v souladu s individuálními požadavky zákazníka, módními trendy, zdravotně hygienickými hledisky, estetickými zásadami a novými odbornými poznatky. Bude poskytovat poradenské služby z hlediska ošetřování vlasů, vlasové pokožky a konečné úpravy účesu.

Úspěchy školy v tomto oboru

​1. místo na Mistrovství republiky mladých kadeřníků a kosmetiček Harmonie 2019 + získání titulu ČR “Zlaté ručičky”. 2. a 6. místo v celostátní soutěži kadeřníků, kosmetiček, oděvářů a krejčových Mladý módní tvůrce Jihlava 2021.  1. a 2. místo a zvláštní cena poroty v celostátní soutěži Wella junior cup 2022.  aj.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s profesními firmami i neziskovými organizacemi zejména s  SIROWAZECH – Londa a Wella  Praha, MJC Zlín,  Revolutoin Hair VITALITYS Jasenice aj., na které se obracíme při realizaci školního vzdělávacího programu a při zprostředkovávání moderních technologií nebo při tvorbě koncepčních záměrů školy.Výhodou této dlouhodobé spolupráce je možnost pracovního uplatnění našich absolventů v těchto firmách. Podporují konání školních, celostátních i mezinárodních soutěží, nabízejí pro žáky a pedagogy semináře, školení a stáže, podílí se na výuce přímo ve škole formou proškolení, workshopů ,seminářů a kolokvií.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Kadeřník

  CAD-PRO spol. s r. o., Hranická 93, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.cad-obchod.cz

  H & B REAL, a.s., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín, https://www.hbreal.cz

  EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.eproznov.cz

  Integra VD Zlín, Bartošova 4341, 760 01 Zlín, http://www.integrazlin.cz

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/