Informace o oboru

  • Kód oboru 41-53-H/02
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 30

Popis

Tříletý obor vzdělání Jezdec a chovatel koní vyžaduje dobrý zdravotní stav a tělesnou zdatnost. Připravíš se pro povolání v chovu koní, budeš umět ošetřovat koně všech kategorií, naučíš se jízdě na koni a získáš základní dovednosti pro práci kočího. Uplatníš se v rámci České republiky, ale i v zahraničí. V teoretickém vyučování vedle všeobecně vzdělávacích předmětů, kde se naučíš také jednomu cizímu jazyku, získáš potřebné odborné dovednosti v předmětech, mezi které se řadí základy chovu hospodářských zvířat, výživa a krmivářství, chov koní, teorie jízdy, dostihový řád, životospráva jezdce a další. V odborném výcviku se naučíš základům ošetřování a krmení koní, veterinárnímu ošetření koní, základům podkovářství a jezdeckému výcviku, různým druhům zápřeže a remontnímu výcviku. Seznámíš se také s chovem hříbat a chovem anglického plnokrevníka. V rámci výuky se budeš podílet na pořádání a organizaci jezdeckých dnů,    aukcí a přehlídek.  Budeš se podílet na  pořádání  jezdeckých závodů v parkurovém skákání „POHÁR  MĚSTA  KROMĚŘÍŽE“  pro žáky, ale také širokou veřejnost od soutěží stupně „ZL“ až  po stupeň „S“.

Podmínky přijetí

  • Základní vzdělání – ukončená devátá třída
  • Zdravotní způsobilost

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy .

Profil absolventa

Po ukončení studia najdeš uplatnění na všech pracovištích chovu koní jako ošetřovatel koní,  jezdec a kočí.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky můžeš pokračovat dvouletým nástavbovým studiem a získat maturitu.

Kontakt

Adresa školy

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Ivana Hašová

E-mail

skola@hskm.cz

Telefon

+420 573 504 511

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47934832