Informace o oboru

 • Kód oboru 18-20-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Obor je určen především pro žáky, kteří mají zájem nejen o dokonalou znalost hardware počítače, ale také o znalosti z oblastí počítačové grafiky, tvorby webových aplikací, počítačových sítí, programování a databází. Naší snahou je pokrýt co nejširší oblast IT oboru a ve výuce sledujeme ty nejmodernější a nejaktuálnější trendy a technologie (Bootstrap, mobilní aplikace, online marketing).

Absolvent oboru umí navrhnout a vytvořit webové stránky (využívat redakční systém), grafické návrhy (vektorová a rastrová grafika) a prezentace. V oblasti programování má znalosti v programovacím jazyce Java a umí navrhnout a naprogramovat desktop aplikaci. Orientuje se v problematice počítačových sítí, jejich provozu a zabezpečení. Jeho znalosti jsou rozšířeny o dovednost psaní všemi deseti a zpracování obchodní korespondence.

Podmínky přijetí

Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku se bude přihlížet k následujícím kritériím:

 • k průměrnému prospěchu v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy.
 • K výsledkům jednotné písemné zkoušky z matematiky a českého jazyka

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolventi tohoto oboru mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:

 • nastoupit do pracovního poměru jako odborník v IT, konzultant informačních systémů
 • samostatně podnikat v oboru IT
 • pokračovat ve studiu VOŠ na Obchodní akademii Valašské Meziříčí nebo na jiné vyšší odborné škole v jiném pomaturitním oboru,
 • pokračovat ve studiu na vysoké škole v oboru IT

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Masarykova 101/18, 757 01 Valašské Meziříčí

Ředitel školy

Mgr. Aleš Kubíček

Telefon

571 755 555

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843504

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Informační technologie

  DOT CONTROLS, a.s., Velehradská 593, 686 03 Staré Město, http://www.dotweb.cz

  REGOMARKET s.r.o., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.regomarket.cz/cs/k.html

  COMET SYSTEM, s.r.o., Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.cometsystem.cz

  SYNOT W,a.s., Jaktáře 1475, Mařatice,, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.synotgroup.com/uvod

  PRIA SYSTEM, s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, http://www.pria.cz