Informační technologie

Informace o oboru

 • Kód oboru 18-20-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující odborné kompetence.

 •  Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 •  Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 •  Navrhovat, sestavovat a udržovat HW
 •  Pracovat se základním programovým vybavením
 •  Pracovat s aplikačním programovým vybavením
 •  Navrhovat, realizovat a administrovat počítačové sítě
 •  Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení
 •  Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

Podmínky přijetí

Jednotné přijímací testy – ČJ, MAT

Test základních znalostí IT

Výsledky vzdělávání ze ZŠ – průměrný prospěch z 8. a 9. ročníku ZŠ, hodnocení z předmětů ČJ, MAT, AJ

Hodnocení výsledků umístění v soutěžích v okresním, krajském, celorepublikovém kole, jazykové certifikáty.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolventi oboru se uplatní především v oblastech:

 •  návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
 •  údržby prostředků IT z hlediska HW;
 •  programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešení;
 •  instalací a správy aplikačního SW;
 •  instalací a správy OS;
 •  návrhů, realizace a administrace sítí;
 •  kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
 •  obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory,

programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník

s prostředky IT aj.

Absolventi mohou dále pokračovat na VŠ technického zaměření.

Úspěchy školy v tomto oboru

Vítěz soutěže v programování robotických systémů s názvem Opavský ROBOCUP 2016.

Spolupráce se sociálními partnery

FAI UTB Zlín, VUT Brno, UP Olomouc, Microsoft ČR, Mendelova univerzita v Brně

Kontakt

Adresa školy

Obvodová 3503, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

PhDr. Mojmír Šemnický MBA

E-mail

info@oakm.cz

Telefon

725761100,728883708

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

634587

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Informační technologie

  DOT CONTROLS, a.s., Velehradská 593, 686 03 Staré Město, http://www.dotweb.cz

  REGOMARKET s.r.o., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.regomarket.cz/cs/k.html

  COMET SYSTEM, s.r.o., Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.cometsystem.cz

  SYNOT W,a.s., Jaktáře 1475, Mařatice,, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.synotgroup.com/uvod

  PRIA SYSTEM, s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, http://www.pria.cz