Informace o oboru

 • Kód oboru 18-20-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Studium informačních technologií je zaměřeno na teoretické i praktické znalosti, vědomosti a kompetence.
Výuka probíhá na počítačových učebnách, kde má každý žák svůj počítač. Při výuce se využívá moderní software (např. Photoshop, Visual studio, Unity, Packet tracer, …).

Vyučované informatické předměty jsou vyučovány v rozdělených třídách. Všechny učebny jsou  vybaveny prezentační technikou, PC připojeným do LAN školy a do sítě Internet. Pro připojení lze použít také zařízení typu notebook prostřednictvím školní sítě WiFi.

Podmínky přijetí

Výsledky uchazeče z jednotných přijímacích testů a kritéria stanovená školou. Podmínky přijímacího řízení jsou k aktuálnímu školnímu roku zveřejněny na  na webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány oboru jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro
výkon různorodých činností z oblasti informační technologie. Uplatní se především v oblastech:

 • návrhy a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení
 • údržba prostředků IT z hlediska HW
 • programování a vývoj uživatelských, databázových a webových řešení
 • instalace a správa aplikačního SW
 • instalace a správa operačních systémů
 • návrhy, realizace a administrace sítí
 • kvalifikovaný prodej prostředků IT včetně poradenství
 • obecná i specializovaná podpora uživatelů prostředků IT.

Absolvent se může uplatnit na pozicích technika IT, pracovníka uživatelské podpory, správce operačních systémů a správce aplikací, programátor, grafik, webdesigner, obchodník s prostředky IT a další.

Vzhledem k zaměření na ekonomii a znalost základů účetnictví je možnost uplatnění v marketingových
firmách, ekonomicko-podnikatelských firmách, reklamních agenturách aj.

Absolvent informačních technologií je schopen používat dva cizí jazyky na úrovni běžné hovorové
komunikace a jazyk anglický jako prostředek profesní komunikace. Absolventi jsou v průběhu studia
vedeni k přesnosti, slušnému chování, dodržování právních norem a obchodní etiky.

Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem
terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.u

Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity.

Úspěchy školy v tomto oboru

Členství v “Cisco Networking Academy” (CNA). Žáci se pravidelně účastní studentských odborných soutěží, které jsou blízké  zaměření oboru, zejména získávání certifikátů CNA různých stupňů, stejně tak soutěží typu SOČ, Soutěže programování…

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce se uskutečňuje na úrovni školy. Prioritou v oblasti vnějších vztahů školy je i spolupráce s vysokými školami. Odborná praxe žáků probíhá za spolupráce podniků našeho regionu.

Absolvent může získat během studia následující certifikáty a osvědčení

 • CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFICATE
 • Certifikát v psaní na PC
 • CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks
 • NDG Linux Essentials
 • IT Essentials

Kontakt

Adresa školy

Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Marek Machalík

E-mail

info@oauh.cz

Telefon

572 433 011

Školní kariérový poradce

Ing. Adam Skovajsa

skovajsa@oauh.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371731

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Informační technologie

  DOT CONTROLS, a.s., Velehradská 593, 686 03 Staré Město, http://www.dotweb.cz

  REGOMARKET s.r.o., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.regomarket.cz/cs/k.html

  COMET SYSTEM, s.r.o., Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.cometsystem.cz

  SYNOT W,a.s., Jaktáře 1475, Mařatice,, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.synotgroup.com/uvod

  PRIA SYSTEM, s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, http://www.pria.cz