Informační technologie

Informace o oboru

 • Kód oboru 18-20-M/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Studium je zaměřeno především na technické vybavení výpočetních systémů. Žák si osvojí ucelené vědomosti o konstrukci osobních počítačů. Nedílnou součástí studia je problematika datových přenosů a jejich technologií, problematika používání počítačových sítí.  Žák se na pokročilé úrovni věnuje algoritmizaci úloh včetně efektivnosti používaných algoritmů ve vyšším programovacím jazyku.

Podmínky přijetí

Výsledky uchazeče z testů SCIO a kritéria stanovená školou. Podmínky přijímacího řízení jsou k aktuálnímu školnímu roku zveřejněny na  na webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány oboru jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent disponuje potřebnými technickými znalostmi a dovednostmi z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí, technických prostředků přenosu dat a programování. Absolvent je připraven ke studiu na vysoké škole.

Úspěchy školy v tomto oboru

Členství v “Cisco Networking Academy” (CNA). Žáci se pravidelně účastní studentských odborných soutěží, které jsou blízké  zaměření oboru, zejména získávání certifikátů CNA různých stupňů, stejně tak soutěží typu SOČ.

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce se uskutečňuje na úrovni školy. Prioritou v oblasti vnějších vztahů školy je i spolupráce s vysokými školami. Odborná praxe žáků probíhá za spolupráce podniků našeho regionu.

Kontakt

Adresa školy

Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Ing. Jiří Durďák

E-mail

info@oauh.cz

Telefon

572 433 011

Školní kariérový poradce

Ing. Adam Skovajsa

skovajsa@oauh.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371731

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Informační technologie

  DOT CONTROLS, a.s., Velehradská 593, 686 03 Staré Město, http://www.dotweb.cz

  REGOMARKET s.r.o., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.regomarket.cz/cs/k.html

  COMET SYSTEM, s.r.o., Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.cometsystem.cz

  SYNOT W,a.s., Jaktáře 1475, Mařatice,, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.synotgroup.com/uvod

  PRIA SYSTEM, s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, http://www.pria.cz