Informační technologie

Informace o oboru

 • Kód oboru 18-20-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 20 000,- Kč za školní rok
 • Přijímaných 22

Uplatnění absolventa

​Absolvent se s ohledem na příslušnou specializaci může uplatnit především v oblastech:

 • návrhů a realizace HW řešení odpovídajících účelu nasazení;
 • údržby prostředků z hlediska HW;
 • programování a vývoje uživatelských, databázových a webových řešení;
 • instalací a správy aplikačního SW;
 • instalací a správy OS;
 • návrhů, realizace a administrace sítí;
 • kvalifikovaného prodeje prostředků IT včetně poradenství;
 • obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT.

Možnými uplatněními absolventů jsou technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

​Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. Výsledku centrálně zadávaných jednotných testů (ČJL a MA)
 2. Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
 3. Průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
 4.  Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Podrobnosti k přijímacímu řízení budou zveřejněny nejpozději do 31. ledna 2022 na webu www.skolabaltaci.cz

Maturitní zkouška

Státní část: ČJL, ANJ nebo MAT (dle volby studenta) – didaktický test

Profilová část:

 1. ČJL, ANJ – písemná a ústní zkouška
 2. Hardware a Počítačové sítě & Grafika
 3.  Programování a vývoj aplikací
 4. Maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí

Spolupráce se sociálními partnery

Mezi partnery školy patří Baltaci a.s., UTB Zlín, město Zlín, B2A Software Development s. r. o. (digitalizace výroby), Bussines Logic s. r. o. (vývoj software – weby, mobilní aplikace), Pria system, s. r. o. (sociální sítě, weby), Weboo s. r. o. (online marketing), Z STUDIO, s. r. o. (reklamní a firemní tiskoviny) a další s nimiž škola spolupracuje v rámci zajišťování odborné praxe.

 

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Informační technologie

  DOT CONTROLS, a.s., Velehradská 593, 686 03 Staré Město, http://www.dotweb.cz

  REGOMARKET s.r.o., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.regomarket.cz/cs/k.html

  COMET SYSTEM, s.r.o., Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.cometsystem.cz

  SYNOT W,a.s., Jaktáře 1475, Mařatice,, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.synotgroup.com/uvod

  PRIA SYSTEM, s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, http://www.pria.cz