Informace o oboru

 • Kód oboru 18-20-M/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4 roky
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 4 000 Kč/měsíc
 • Přijímaných 20

Popis

Obor Informační technologie poskytuje Academic School, Mateřská škola, základní škola a střední škola, s.r.o. v místě poskytovaného vzdělávání střední školy na adrese Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

Podmínky přijetí

Čtyřletý obor denního formy vzdělávání: 18-20-M/01 Informační technologie

Zaměření oboru: Správa firemních systémů a vývoj cloudových aplikací 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ZAHRNUJE: 

 1. Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 2. Výsledky vzdělávání ze základní školy.
 3. Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (soutěže, olympiády).
 4. Motivační pohovor.

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 1. termín: 12. 4. 2024
 2. termín: 15. 4. 2024

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky a řádně se omluví ředitelce střední školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

NÁHRADNÍ TERMÍN

 1. termín: 29. 4. 2024
 2. termín: 30. 4. 2024

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 20 žáků

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Jednotná kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitelka střední školy do 31. ledna 2024 na webových stránkách školy.

Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků mezi 1. a 20. únorem 2024.

V případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je nezbytné přiložit doporučení školského poradenského zařízení o podpůrných opatřeních pro úpravu přijímacího řízení.

 

Učební plány

Učební plán
Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Účinnost od:
Informační technologie 18 – 20 – M/01 Informační technologie 1. září 2023
Délka a forma studia: čtyřleté denní Stupeň vzdělávání: střední vzdělání s maturitou
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura 2 2 2 2 8
Anglický jazyk 3 3 2 2 10
Konverzace v AJ 1 1 2
Odborný AJ 1 1 2
Společenské vědy 1 2 1 1 5
Fyzika 2 1 3
Chemie a udržitelný rozvoj 3 3
Matematika 3 3 3 3 12
Literární výchova a komunikace 1 1 1 2 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Úvod do informatiky 4 4
Základy ekonomie 1 1
Marketing a management 1 1 2
Všeobecně vzdělávací celkem: 21 15 14 15 65
Předměty specializace:
Hardwarové vybavení 2 1 1 1 5
Operační systémy, virtualizace 2 2 2 6
Počítačová gramotnost 2 2 1 1 6
3D aplikace 1 1 2 1 5
Virtuální realita 1 2 3
Počítačové sítě 2 2 4
Kybernetická bezpečnost 2 3 5
Programování 3 2 5
Tvorba webových stránek 1 3 4
Odborné semináře 2 2 4
Zaměření na vývoj cloudových aplikací 4 4 8
Zaměření na správu firemních systémů 4 4 8
Praktický projekt 2 3 3 8
Odborná souvislá praxe 4 týdny 4 týdny
Předměty specializace celkem: 10 16 20 17 63
Předměty celkem: 31 31 34 32 128
Příprava na mezinárodní maturitu   průběžně
Rozšířený studijní program – matematika 2 2 4
Rozšířený studijní program – fyzika 2 2 4

Profil absolventa

Absolventi budou hned po maturitě skvěle připraveni do businessu spojeného s digitálními technologiemi.  Budou umět používat, spravovat a vytvářet cloudové služby. Navrhovat a spravovat velké firemní počítačové sítě. Stanou se odborníky na kybernetickou bezpečnost. Poradí si s 3D technologiemi včetně virtuální reality a 3D tisku. Odborníci z vysokých škol připraví studenty také na vysokoškolské studium technického či informatického směru.

Spolupráce se sociálními partnery

NIO s.r.o. – Uh. Hradiště
Aratec Group s.r.o. – Uh. Brod

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Informační technologie

  DOT CONTROLS, a.s., Velehradská 593, 686 03 Staré Město, http://www.dotweb.cz

  REGOMARKET s.r.o., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.regomarket.cz/cs/k.html

  COMET SYSTEM, s.r.o., Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.cometsystem.cz

  SYNOT W,a.s., Jaktáře 1475, Mařatice,, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.synotgroup.com/uvod

  PRIA SYSTEM, s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, http://www.pria.cz