Informace o oboru

 • Kód oboru 18-20-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4 roky
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 4 000 Kč/měsíc
 • Přijímaných 20

Popis

Obor Informační technologie poskytuje Academic School, Mateřská škola, základní škola a střední škola, s.r.o. v místě poskytovaného vzdělávání střední školy na adrese Města Mayen 1536, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště

Podmínky přijetí

Čtyřletý obor denního formy vzdělávání: 18-20-M/01 Informační technologie

Zaměření oboru: Správa firemních systémů a vývoj cloudových aplikací 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ ZAHRNUJE: 

 1. Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.
 2. Výsledky vzdělávání ze základní školy.
 3. Hodnocení dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (soutěže, olympiády).
 4. Motivační pohovor.

 

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 1. termín: 12. 4. 2024
 2. termín: 15. 4. 2024

V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky a řádně se omluví ředitelce střední školy, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

NÁHRADNÍ TERMÍN

 1. termín: 29. 4. 2024
 2. termín: 30. 4. 2024

 

PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 20 žáků

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Jednotná kritéria přijímacího řízení zveřejní ředitelka střední školy do 31. ledna 2024 na webových stránkách školy.

Přihlášky si žáci vyzvednou na základní škole.

Přihlášky potvrzené základní školou podávají zákonní zástupci žáků mezi 1. a 20. únorem 2024 ředitelce střední školy.

V případě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami je nezbytné přiložit doporučení školského poradenského zařízení o podpůrných opatřeních pro úpravu přijímacího řízení.

Ředitelka střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy.

Přijatí uchazeči nebo jejich zákonní zástupci odevzdají ředitelce střední školy do 10 pracovních dnů zápisový lístek podepsaný žákem i zákonným zástupcem.

Učební plány

Učební plán
Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání Účinnost od:
Informační technologie 18 – 20 – M/01 Informační technologie 1. září 2023
Délka a forma studia: čtyřleté denní Stupeň vzdělávání: střední vzdělání s maturitou
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty:
Český jazyk a literatura 2 2 2 2 8
Anglický jazyk 3 3 2 2 10
Konverzace v AJ 1 1 2
Odborný AJ 1 1 2
Společenské vědy 1 2 1 1 5
Fyzika 2 1 3
Chemie a udržitelný rozvoj 3 3
Matematika 3 3 3 3 12
Literární výchova a komunikace 1 1 1 2 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Úvod do informatiky 4 4
Základy ekonomie 1 1
Marketing a management 1 1 2
Všeobecně vzdělávací celkem: 21 15 14 15 65
Předměty specializace:
Hardwarové vybavení 2 1 1 1 5
Operační systémy, virtualizace 2 2 2 6
Počítačová gramotnost 2 2 1 1 6
3D aplikace 1 1 2 1 5
Virtuální realita 1 2 3
Počítačové sítě 2 2 4
Kybernetická bezpečnost 2 3 5
Programování 3 2 5
Tvorba webových stránek 1 3 4
Odborné semináře 2 2 4
Zaměření na vývoj cloudových aplikací 4 4 8
Zaměření na správu firemních systémů 4 4 8
Praktický projekt 2 3 3 8
Odborná souvislá praxe 4 týdny 4 týdny
Předměty specializace celkem: 10 16 20 17 63
Předměty celkem: 31 31 34 32 128
Příprava na mezinárodní maturitu   průběžně
Rozšířený studijní program – matematika 2 2 4
Rozšířený studijní program – fyzika 2 2 4

Profil absolventa

Absolventi budou hned po maturitě skvěle připraveni do businessu spojeného s digitálními technologiemi.  Budou umět používat, spravovat a vytvářet cloudové služby. Navrhovat a spravovat velké firemní počítačové sítě. Stanou se odborníky na kybernetickou bezpečnost. Poradí si s 3D technologiemi včetně virtuální reality a 3D tisku. Odborníci z vysokých škol připraví studenty také na vysokoškolské studium technického či informatického směru.

 

Spolupráce se sociálními partnery

NIO s.r.o. – Uh. Hradiště

Aratec Group s.r.o. – Uh. Brod

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Informační technologie

  DOT CONTROLS, a.s., Velehradská 593, 686 03 Staré Město, http://www.dotweb.cz

  REGOMARKET s.r.o., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.regomarket.cz/cs/k.html

  COMET SYSTEM, s.r.o., Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.cometsystem.cz

  SYNOT W,a.s., Jaktáře 1475, Mařatice,, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.synotgroup.com/uvod

  PRIA SYSTEM, s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín, http://www.pria.cz