Informace o oboru

  • Kód oboru 82-44-P/01
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Absolutorium
  • Délka studia 6
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 27

Popis

Studium oboru Hudba je šestileté a končí absolutoriem. Absolventský diplom znamená získání vyššího odborného vzdělání v konzervatoři s možností používat za svým jménem označení diplomovaný specialista, zkráceně DiS. Na konci čtvrtého ročníku konají studenti maturitní zkoušku a tím dosáhnou střední odborné vzdělání.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí je úspěšné vykonání přijímací talentové zkoušky, která sestává z části praktické (ukázka hry na zvolený nástroj) a hudebně teoretické (osvojení základních pojmů hudební nauky, intonační a rytmické dovednosti). Podrobněji se lze seznámit s požadavky přijímacího řízení na webových stránkách školy .

Učební plány

Od září 2012 probíhá výuka 1. ročníku podle  školního vzdělávacího plánu Klasická hudba.

Profil absolventa

Absolventi konzervatoře se v praxi uplatňují především jako orchestrální hráči, umělecko pedagogičtí pracovníci, sólisté, korepetitoři, hudební redaktoři. Konzervatoř připravuje své žáky také pro studium na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického zaměření.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci konzervatoře jsou úspěšní na různých soutěžích mladých interpretů. Podrobnější informace najdete na webových stránkách školy .

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupracujeme také s profesionálními orchestry, především s Filharmonií B. Martinů Zlín a Moravskou filharmonií Olomouc. V pedagogické části pak se základními uměleckými školami, na nichž hodně studentů v posledních dvou letech studia již vyučuje.

Kontakt

Adresa školy

Pilařova 7/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Václav Křivánek

Telefon

573339085,608666138

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

70844534