Informace o oboru

 • Kód oboru 65-42-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 18 000,- Kč za školní rok
 • Přijímaných 22

Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských pracovních pozicích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu. Bude vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a v různých právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele či podnikatele.

Od školního roku 2023/2024 bude mít obor hotelnictví dvě zaměření – výběr zaměření od 3. ročníku studia.

MANAGEMENT V CESTOVNÍM RUCHU

Zaměření je orientováno na management a marketing ve službách, problematiku cestovního ruchu a průvodcovskou činnost.

Studium žákům poskytuje vhled do problematiky služeb cestovního ruchu a práce průvodce, oblasti materiálně-technického zajištění jejich poskytování a rozvoje, seznamuje je s činností cestovních kanceláří, cestovních agentur a dalších organizací působících v cestovním ruchu.

Studium rozšiřuje základní odborné znalosti žáků z oblasti ekonomiky, marketingu a managementu s přesahem do oblasti služeb, zejména služeb cestovního ruchu. Žáci jsou vedeni k samostatnému vyhledávání, zpracování a interpretaci informací. Při výuce jsou uplatňovány aktivní vyučovací metody činnostního charakteru, praktické procvičování dovedností a projektové vyučování.

ICT VE SLUŽBÁCH

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu je zaměření maturitního oboru, které se zabývá využitím informačních a komunikačních technologií v oblasti hotelnictví, cestovního ruchu a služeb obecně.

Během studia se studenti naučí uživatelsky pracovat s aplikačním softwarem, získají znalosti z oblasti počítačových sítí, tvorby webových stránek, e-commerce, práci s multimédii, a budou se také zabývat problematikou ochrany osobních údajů a bezpečnosti informací a cloudových služeb. Stejně tak se obor zaměřuje i na ekonomiku, management a marketing.

Toto zaměření je velmi praktické a umožňuje studentům připravit se na budoucí pracovní pozice nejen v hotelnictví a cestovním ruchu, kde je nutné dobře ovládat technologie a umět je využívat k zefektivnění práce a zlepšení služeb pro zákazníky.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

​Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle:

 1. Výsledku centrálně zadávaných jednotných testů (ČJL a MA)
 2. Průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
 3. Průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo příslušného ročníku osmiletého gymnázia
 4.  Další skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Podrobnosti k přijímacímu řízení budou zveřejněny nejpozději do 31. ledna 2022 na webu www.skolabaltaci.cz

Maturitní zkouška

Státní část: ČJL, ANJ nebo MAT (dle volby studenta) – didaktický test

Profilová část:

 1. ČJL, ANJ – písemná a ústní zkouška
 2. Hotelnictví a cestovní ruch – ústní zkouška
 3. Ekonomika a účetnictví – ústní zkouška
 4. Maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí

Spolupráce se sociálními partnery

Mezi partnery školy patří Baltaci a.s., UTB Zlín, město Zlín, Tescoma s. r. o., Fly United, Barmani Zlín, Zlínské cestovní kanceláře a agentury, restaurace – např. Baltaci Atrium, Baltaci Prime Beef, Baltaci U Náhonu, Baltaci Napajedla, Hospůdka U Kovárny, U dvou Slunečnice a řada dalších subjektů, s nimiž škola spolupracuje v rámci zajišťování odborné praxe.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Hotelnictví

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz