Informace o oboru

 • Kód oboru 65
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 2 375,- Kč/měsíc
 • Přijímaných 30

Popis

Rád/a pracuješ s lidmi? Máš zájem o cizí jazyky? Máš zájem o moderní gastronomii? Chceš si osvojit základy hotelového managementu, marketingu, ekonomie a účetnictví?

Pak si vyber tento studijní obor. Absolventi najdou uplatnění v komplexu hotelových služeb. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího. Uplatní se např. jako pracovníci hotelových komplexů, cestovních kanceláří a agentur a v dalších oblastech cestovního ruchu, např. v lázeňství, ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Mohou také začít podnikat.

Studijní obor je moderně koncipován, jeho obsah je neustále inovován na základě požadavků pracovního trhu. Zabraňuje se tím nejčastějšímu problému, který se vyskytuje u škol, a to učení poznatků, které současná praxe již překonala. Studium oboru je poměrně široce koncipováno, což poskytuje značnou výhodu v uplatnitelnosti na trhu práce. Součástí studia jsou tuzemské a zahraniční praxe, tuzemské a zahraniční exkurze.

Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Výuka odborných předmětů začíná již od prvního ročníku, na rozdíl od jiných škol podobného zaměření, kde velmi omezené odborné zaměření začíná až od 3. ročníku.  Již po dosažení 17. let mohou žáci odjíždět na tříměsíční zahraniční odbornou praxi do Německa a dvou až čtyřměsíční odbornou praxi do Rakouska, kde si žáci vydělají zajímavou finanční částku.

Po dovršení 18 let pak mohou odjet na čtyři měsíce do Švýcarska a do Řecka. Jsme škola odborně zaměřená na služby cestovního ruchu. Na rozdíl od jiných škol s řadou různorodých, vzájemně nesouvisejících studijních oborů, kde vyučující nemůže být odborník na různé studijní obory, jsou naši vyučující na tuto odbornost specializováni. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

Podmínky přijetí

Ukončení 9. ročníku ZŠ.

Zájemci jsou přijímáni bez školních přijímacích zkoušek. Jednotná přijímací zkouška je povinná ze zákona pro všechny.

Praxe:

 • praxe probíhá ve vybraných hotelech, restauracích, případně zařízeních poskytujících turistické služby v ČR. Ve vyšších ročnících mohou žáci absolvovat stáž v zahraničí
 • v průběhu studia navštěvují žáci v rámci tematických exkurzí gastronomické veletrhy a výstavy, hotelová zařízení v ČR i v zahraničí.

Absolvent ovládá:

 • organizaci, zabezpečení a poskytování jednotlivých služeb v cestovním ruchu
 • umí nabídnout a poskytovat služby ubytovací, stravovací
 • práci s počítačem, orientuje se v účetnictví a administrativě potřebné pro činnost CK a CA
 • hovoří dvěma světovými jazyky

Úspěchy školy v tomto oboru

Úspěchy žáků v soutěžích naleznete na webových stránkách školy.

Kontakt

Adresa školy

U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Ing. Jolana S. Marcondes

Telefon

571648007,571610730,603106528

Zřizovatel

Jiný

IČO

25364359

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gastronomie, hotelnictví a turismus

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz