Informace o oboru

 • Kód oboru 65-42-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 60

Popis

Obor Hotelnictví a cestovní ruch je zaměřen zejména na činnosti v oblasti hotelnictví, gastronomie, lázeňství a dalších služeb cestovního ruchu. Žáci mají od prvního ročníku odborné předměty jako technologie přípravy pokrmů, technika obsluhy a studují dva cizí jazyky. V dalších ročnících přibývají např. ekonomika, zeměpis, cestovní ruch, marketing či hotelový průmysl. Žáci absolvují souvislou odbornou praxi v rámci Zlínského kraje.  Škola nabízí žákům absolvování různorodých kurzů (barmanského, baristického, sommeliérského) a účast na mnoha soutěžích včetně mezinárodních.

Podmínky přijetí

Uchazeč musí prokázat úspěšné splnění povinné docházky a musí splnit podmínky přijímacího řízení. Veškeré aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Absolvent oboru hotelnictví a cestovní ruch má všeobecné i odborné kompetence, aby se uplatnil na pozicích nižšího a středního managementu v restauracích, hotelech, lázeňských domech, městských informačních centrech, ve směnárnách, cestovních kancelářích a agenturách, na letišti atd. Rovněž je připraven na studium na VŠ, VOŠ nebo na jazykových školách.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci oboru jsou velmi aktivní v různých odborných soutěžích, kde využívají znalosti a dovednosti získané ve specializovaných kurzech a kroužcích. Jsou to např.: Gastrojunior, Hanácký pohár, Tescoma Cup, Profi-Go, „Mladý průvodce“, Region Regina atd.

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce školy s firmami regionu je oboustranně zajímavá. Žáci zde vykonávají během školního roku učební praxi a zajištují různé společenské akce. Nejvýznamnější sociální partneři – Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, Léčebné lázně Luhačovice, Hotel a restaurace Koníček, Hotel Slunce, Slovácké muzeum, MIC, místní a regionální CK a CA. Prostřednictvím školy si mohou žáci prohloubit odborné a jazykové dovednosti na zahraničních brigádách a stážích.

Kontakt

Adresa školy

Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Ing. Jaroslav Zatloukal

Telefon

572 433 913

Školní kariérový poradce

Ing. Jitka Ryndová

ryndova@ssphzuh.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00559644

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Hotelnictví

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz