Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/41
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4 roky
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 2 000 Kč/měsíc
 • Přijímaných 30

Gymnázium je určeno absolventům devátých tříd základních škol. Hlavním účelem gymnázia je příprava studentů pro další studium na vyšších a vysokých školách.

Hlavním cílem našeho gymnázia je poskytovat kvalitní vzdělání a vychovávat všeobecně vzdělané, samostatné, sebevědomé absolventy, schopné flexibilně reagovat na měnící se požadavky dalšího vzdělávání i praktického života.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium čtyřleté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt