Gymnázium osmileté

Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/81
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 8
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 28

Popis

Osmileté studium, ukončení maturitní zkouškou.

Podmínky přijetí

Přijímací zkoušky – Scio. Český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady. Bezplatně poskytujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Učební plány

Školní vzdělávací program  “Vzdělání do života” podle RVP ZV, “Společnou cestou k poznání” zpracovaný dle RVP G.

Profil absolventa

 • všeobecně vzdělaný, jazykově vybavený, připravený k vysokoškolskému studiu u nás i v zahraničí
 • zručný ve využívání počítačových a informačních technologií
 • je ochoten a schopen vyjádřit a obhájit vlastní názor
 • chápe komplexnost a složitost vztahů člověka a životního prostředí
 • připraven pro tvořivou samostatnou i týmovou práci
 • otevřen celoživotnímu vzdělávání

Úspěchy školy v tomto oboru

 • 100% úspěšnost v přijetí na VŠ. Dlouhodobé úspěchy v matematice, v jazykových a přírodovědných olympiádách.
 • Žáci jsou úspěšní v soutěžích (jazykových, literárních, sportovních) v celorepublikové působnosti.

Spolupráce se sociálními partnery

Centrum prevence sociálně patologických jevů ve Zlíně, PPP Valašské Meziříčí, Občanská sdružení Život dětem – Srdíčkový den, Iskérka, Kamarád, Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška, Dobrovolnické centrum Adra, Valašské muzeum v přírodě, T klub , Spektrum Rožnovska, NDMS Ostrava, TJ CHKO Beskydy, ÚP Vsetín, MěÚ RpR, Policie ČR, projekty Bergen, Mettingen.

Kontakt

Adresa školy

Koryčanské Paseky 1725, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Mgr. Jaroslav Knesl, MBA

Telefon

571 685 061

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843393

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium osmileté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt