Gymnázium osmileté

Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/81
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 8
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 60

Popis

​Prioritou školy je dát každému žákovi pevné základy v celé šíři vzdělávacích oblastí a rozvinout jeho individuální schopnosti k úspěšnému studiu na vysokých školách libovolného typu. Motivujeme ho k pozitivnímu a uvědomělému přístupu
k učení a rozvíjíme všechny jeho potřebné kompetence a zájmy tak, abychom co nejlépe rozvíjeli jeho osobnostní potenciál.
K nepochybným kladům vzdělávání na Gymnáziu Uherské Hradiště patří kvalita pedagogického sboru a aprobovanost výuky.

Podmínky přijetí​

 • ukončení 5. třídy ZŠ.
 • složení PZ a zisk celkového počtu bodů opravňující k přijetí
 • přijímací zkoušky SCIO – test z ČJ, M a OSP (do vstupního hodnocení se zahrnuje prospěch žáka v 1. pololetí 5. třídy)

Učební plány

Komplexní informace k oboru včetně učebních plánů.

Profil absolventa

 • ​je slušný, aktivní a samostatný
 • je si vědom svých práv a povinností
 • má rozvinuté sociální cítění
 • je schopný kriticky myslet, nachází logické vztahy, tvořivě je využívá
 • umí se srozumitelně a výstižně vyjadřovat, vysvětlit a obhájit své názory
 • má kladný vztah k pohybovým aktivitám a estetickému cítění
 • aktivně využívá základy dvou světových jazyků v ústní i písemné komunikaci
 • využívá informační technologie

Úspěchy školy v tomto oboru

​Naši studenti se pravidelně umisťují na předních místech v krajských a republikových olympiádách, kulturních i sportovních soutěžích.

Spolupráce se sociálními partnery​

 • Obecně prospěšná společnost Gymnázia Uherské Hradiště
 • Sdružení rodičů a přátel školy
 • Rada školy
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • Městský úřad v Uherském Hradišti
 • Kino Hvězda, Slovácké divadlo, Slovácké muzeum a Městská knihovna B. B. Buchlovana

Kontakt

Adresa školy

Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Richard Horký

E-mail

horky@guh.cz

Telefon

572 434 101

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371684

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium osmileté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt