Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/81
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 8
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

 • výuka 5 světových jazyků (anglický, německý, francouzský, španělský a ruský jazyk) a latiny
 • všestranná příprava, absolventi přijímáni na vysoké školy přírodovědného, technického, ekonomického, humanitního i uměleckého zaměření

Podmínky přijetí

Naleznete na stránkách školy dle vypsaných platných kritérií.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Vzdělávací priority:

 • Poskytnout žákům široký všeobecně vzdělávací základ v humanitních i přírodovědných předmětech
 • Docílit u žáků velmi dobrých schopností komunikace jak v rodném, tak i v cizím jazyce
 • Docílit u žáků dobrých dovedností při práci s informacemi a jejich zpracování
 • Pohybovými aktivitami dbát na dobrou fyzickou a psychickou kondici žáka

Úspěchy školy v tomto oboru

 • podpora talentovaných studentů
 • úspěchy v soutěžích a olympiádách v okresních, krajských, celostátních i mezinárodních kolech
 • pravidelně organizujeme krajské kolo SOČ, Programování, Dějepisné olympiády
 • zapojení do projektů ERASMUS+, DofE

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Komenského 169, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

Mgr. Karel Machálek

Telefon

572 633 085

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371757

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium osmileté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt