Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/81
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 8
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 32

Popis

 • výuka 5 světových jazyků a latiny anglický, německý, francouzský, španělský a ruský jazyk
 • Velká Británie, Francie, Španělsko, Německo
 • všestranná příprava, absolventi přijímáni na vysoké školy přírodovědného, technického, ekonomického, humanitního i uměleckého zaměření
 • součástí gymnázia je jazyková škola, nabízí jednoletý přípravný kurz ke SJZ a FCE z angličtiny, úroveň B2
 • spolupráce s vědeckými institucemi (Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC Brno, Psychologický ústav AV ČR Brno)

Podmínky přijetí

Naleznete na stránkách školy dle vypsaných platných kritérií.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Vzdělávací priority:

 • Poskytnout žákům široký všeobecně vzdělávací základ v humanitních i přírodovědných předmětech
 • Docílit u žáků velmi dobrých schopností komunikace jak v rodném, tak i v cizím jazyce
 • Docílit u žáků dobrých dovedností při práci s informacemi a jejich zpracování
 • Pohybovými aktivitami dbát na dobrou fyzickou a psychickou kondici žáka

Úspěchy školy v tomto oboru

 • podpora talentovaných studentů
 • přední umístění mezi školami Zlínského kraje v „Excelenci středních škol“ (ve školním roce 2012/2013 – 1. místo, 2013/2014 – 2. místo, 2014/2015 – 1. místo)
 • úspěchy v soutěžích a olympiádách v okresních, krajských, celostátních i mezinárodních kolech
 • SOČ (pravidelně organizujeme krajské kolo)
 • zapojení do projektů Comenius, e-Twinning, Naše Evropa – můj kraj
 • projekt Film a škola
 • sportovní soutěže
  2012/13 – 3. místo na Mistrovství republiky v přespolním běhu kategorie IV – Hradec Králové
  2012/13 – 2. místo na Mistrovství republiky středních škol ve florbalu – Jedovnice
  2014/15 – 3. místo na Mistrovství republiky středních škol ve florbalu – Brno
 • Anna Maňasová
  studium Cambridge
 • Michal Buráň
  mezinárodní kolo Matematické olympiády Argentina
  mezinárodní kolo Matematické olympiády Kolumbie
  studium Cambridge
 • Stanislav Chvíla
  mezinárodní kolo Chemické olympiády Vietnam
  mezinárodní kolo Chemické olympiády Ázerbajdžán

Spolupráce se sociálními partnery

Výměnné pobyty Gymnázia JAK Uherský Brod a Gymnázia v Nimes ve Francii finančně podporuje město Uherský Brod

 

Kontakt

Adresa školy

Komenského 169, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

Mgr. Karel Machálek

Telefon

572 633 085

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371757

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium osmileté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt