Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/81
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 8
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 28

Popis

​Klasické všeobecné vzdělávání s možností dalšího studia na jakýchkoliv, především prestižních  typech fakult VŠ (lékařské, přírodovědecké, filozofické, technické fakulty). Gymnázium je zaměřeno k přípravě na VŠ a to na oblast cizích jazyků  (příprava na státní jazykové zkoušky JA,JN,JF,JŠ, JR,L), přírodních věd (ekologie, astrofyziky, chemie, biologie, lékařských věd)  a ICT a technických technologií, matematiky.

Podmínky přijetí

Testy  matematika, jazyk český, průměr známek ze 4. třídy a 5. třídy zš do 1,1.

Učební plány

Informace k učebním plánům naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Dovednost flexibility, učit se, pracovat v týmu, komunikovat, připravit především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, zvládat alespoň dva cizí jazyky.

Škola nabízí kurzy v cizích jazycích (němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština), kurzy ICT, přípravné kurzy na přijímací řízení na sš a vš v matematice a osp, prostory ICT a výstavní galerie. Kroužky – divadelní, hudební, výtvarný, sportovní, přírodovědný, programování, jazykové, fyzika, astrofyzika, chemie, biologie, automatizace a robotika.

Zahraniční partnerské školy se stážemi v Anglii, Francii, Itálii, Německu, Řecku, Slovensku. Zájezd do Prahy, přednášky EVVO, Evropský týden mládeže, zájezd do Vídně, taneční, zdravý životní styl -R-EGO, drogová problematik, přijímačky nanečisto, mikulášská nadílka, fin. sbírky, profesní testy, exkurze na VŠ, v muzeích.

Úspěchy školy v tomto oboru

Škola patří v programu MŠMT “Excelence” mezi nejlepší gymnázia v kraji. Další informace naleznete na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

​Nadace Jana Pivečky, Město Slavičín, JOGA Luhačovice, Veronica Hostětín, ZŠ, M.R.K.E.V., Asociace rodičů gymnázia.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium osmileté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt