Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/81
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 8
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 28

Popis

Osmileté gymnázium je určeno pro žáky z pátých tříd základních škol, kteří touží po aktivním přístupu ke vzdělání, chtějí dosáhnout širších znalostí a dovedností. Zaměřujeme se jak na vysokou úroveň znalostí cizích jazyků, tak i na praktické dovednosti v přírodních vědách.

Podmínky přijetí

Prospěch do 1,5. Úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Učební plány

Jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent Masarykova gymnázia je všeobecně vzdělaný, připravený k vysokoškolskému studiu

 • aktivně ovládá dva cizí jazyky – A, N, F, Š, R;
 • ve zvolených volitelných předmětech má hluboké odborné znalosti;
 • je zručný ve využívání počítačových a informačních technologií;
 • je připraven pro tvořivou samostatnou i týmovou práci;
 • uvědomuje si potřebu celoživotního vzdělávání;
 • je komunikativní, kreativní;
 • je zodpovědný, s dobrými pracovními návyky.

Úspěchy školy v tomto oboru

Úspěchy školy v oboru naleznete na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium osmileté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt