Gymnázium osmileté

Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/81
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 8
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 28

Popis

Osmileté gymnázium je určeno pro žáky z pátých tříd základních škol, kteří touží po aktivním přístupu ke vzdělání, chtějí dosáhnout širších znalostí a dovedností. Zaměřujeme se jak na vysokou úroveň znalostí cizích jazyků, tak i na praktické dovednosti v přírodních vědách.

Podmínky přijetí

Prospěch do 1,5. Úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Učební plány

Jsou zveřejněny na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent Masarykova gymnázia je všeobecně vzdělaný, připravený k vysokoškolskému studiu

 • aktivně ovládá dva cizí jazyky – A, N, F, Š, R;
 • ve zvolených volitelných předmětech má hluboké odborné znalosti;
 • je zručný ve využívání počítačových a informačních technologií;
 • je připraven pro tvořivou samostatnou i týmovou práci;
 • uvědomuje si potřebu celoživotního vzdělávání;
 • je komunikativní, kreativní;
 • je zodpovědný, s dobrými pracovními návyky.

Úspěchy školy v tomto oboru

Úspěchy školy v oboru naleznete na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Tyršova 1069, 755 01 Vsetín

Ředitel školy

Mgr. Martin Metelka

Telefon

575 750 300

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843351

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium osmileté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt