Gymnázium osmileté

Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/81
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 8
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Přijímací řízení

Informace k přijímací zkoušce a kritériím přijetí naleznete na webových stránkách školy. K přijímacím zkouškám je přípravný kurz z šesti navazujících setkání. Detailní informaci naleznete na webových stránkách školy.

Přehled počtu hodin:

PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA KVINTA

1. ROČNÍK

SEXTA

2. ROČNÍK

SEPTIMA

3. ROČNÍK

OKTÁVA

4. ROČNÍK

Český jazyk a literatura 5 4 4 4 4 4 4

+volit. 2

4

+volit. 8

Anglický jazyk + konverzace s rodilým mluvčím(USA, UK) 3 3 3

 

3

 

3

1

3

1

3

1

3

+volit. 4

Další cizí jazyk

Německý/Ruský/Francouzský

2 3 3 3 4 4 3

+volit. 4

Matematika + cvičení 5 4 4 4 3

1

4 4

+volit. 2

3

+volit. 6

IT 2 2 1 1 volit. 2
Fyzika + laboratorní cvičení 2 2 2 2 2 2 2

2

+volit. 2

volit. 6
Chemie + laboratorní cvičení 2 2

 

2

2

2

2

2 2

+volit. 2

volit. 6
Biologie + laboratorní cvičení

Enviromentální výchova

2 2 2

2

2

2 2 2

+2

+volit. 2

volit. 6
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 volit. 2 volit. 4
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2

+volit. 2

volit. 4
Občanská výchova/Společenské vědy 1 1 2 2 2 2 2

+volit. 2

volit. 8
Výtvarná + hudební výchova 3 3 3 2 2 2
Tělesná výchova

Výchova ke zdraví

2 2 2

1

2

1

2 2 2 2

„Povinně volitelné předměty“

Dvouleté: každý žák si musí zvolit pro 3. ročník/septimu 2 volitelné semináře, které se vyučují ve 3. ročníku /septimě 2 hodiny týdně (v jednom dvouhodinovém bloku) a v maturitním ročníku 4 hodiny týdně (ve dvou dvouhodinových blocích).
Jednoleté: pro 4. ročník/oktávu si žáci volí další 4 volitelné předměty, každý se vyučuje dvouhodinovku týdně. Díky tomu mají žáci velikou možnost individuální profilace s ohledem na budoucí studium a profesní zaměření. Celkem tak mají žáci 4 hodiny ve 3 roč. a 16 hodin v maturitním ročníku týdně poskládaných dle vlastní volby.

Kontakt

Adresa školy

Palackého 524, 769 01 Holešov

Ředitel školy

PaedDr. Zdeněk Janalík

Telefon

573 398 098

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

479 35 774

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium osmileté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt