Gymnázium čtyřleté

Gymnázium Valašské Klobouky
Gymnázium čtyřleté

Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/41
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 56

Popis

 • zaměření výuky: všeobecné
 • studenti jsou vyučováni podle školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium
 • od třetího ročníku si žáci vybírají 2-4 semináře z široké nabídky volitelných předmětů
 • při škole pracují studentské zájmové skupiny  (sportovní hry, sborový zpěv, dějepisný kroužek, Fair trade, Aiesec, FotoTým …)
 • kurzy cizích jazyků s možností získání mezinárodního certifikátu

Podmínky přijetí

​Absolvování přijímací zkoušky  formou  centrálně zadávaných  a vyhodnocovaných písemných testů z českého jazyka a literatury  a matematiky v souladu s Kritérii pro přijímací řízení pro daný školní rok.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

 • tvůrčí mladý člověk se smyslem pro týmovou práci a s chutí se vzdělávat
 • připraven ke studiu na vysokých školách
 • disponuje všeobecným přehledem (znalosti, dovednosti,  kompetence) v oborech vybraných podle svého dalšího zaměření
 • komunikuje slovem i písmem nejméně dvěma cizími jazyky
 • zvládá výpočetní techniku

Úspěchy školy v tomto oboru​

 • vynikající výsledky žáků u státních maturit –  opakovaně v první polovině žebříčku výsledků mezi všemi gymnázii Zlínského kraje
 • úspěšné přijímání absolventů na prestižní VŠ
 • úspěchy žáků v odborných soutěžích a olympiádách včetně postupů do celonárodních kol (Z, Ch, Bi, ČJ, AJ, NJ, …)
 • využití projektové a grantové činnosti školy pro realizaci vzdělávacích a zájmových aktivit a realizaci experimentů
 • činnost mezinárodní vysokoškolské organizace AIESEC při škole – podpora jazykového vzdělávání

Spolupráce se sociálními partnery​

 • partnerství s VŠ domácími i zahraničními (UTB Zlín, UP Olomouc, MU Brno, SU Opava, British Council,…)
 • fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci a MU Brno
 • spolupráce s organizacemi ( Envi centrum Vysoké Pole, Tyfloservis, Adra, Kosenka Valašské Klobouky,  Adopce na dálku, …)
 • Klub rodičů při Gymnáziu VK
 • spolupráce s Městem Valašské klobouky, Městskou knihovnou a Muzeem VK
 • partnerské školy v Isny (SRN), v Púchově (SK)
 • spolupráce s mezinárodní organizací AIESEC
 • spolupráce s firmami regionu

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium čtyřleté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt