Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/41
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

​Klasické všeobecné vzdělávání s možností dalšího studia na jakýchkoliv typech fakult VŠ.

Gymnázium je zaměřeno k přípravě na VŠ a to na oblast cizích jazyků (příprava na státní jazykové zkoušky JA,JN,JF,JR,JŠ,), přírodních věd (ekologie, astrofyziky,chemie, biologie, lékařských věd) a ICT technických technologií, matematiky, společenských věd

Podmínky přijetí

​Písemný test matematika, jazyk český, průměr známek vhodný pro přijetí z 8. a 9. třídy zš do 1,5

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Dovednost flexibility, učit se, pracovat v týmu, komunikovat, připravit především pro vysokoškolské vzdělávání a další typy terciárního vzdělávání, zvládat alespoň dva cizí jazyky.

Škola nabízí kurzy v cizích jazycích (němčina,angličtina,francouzština, ruština), kurzy ICT, přípravné kurzy na přijímací řízení na SŠ a VŠ v matematice a osp, prostory ICT a výstavní galerie.Kroužky – divadelní, hudební, výtvarný, sportovní, přírodovědný, programování, jazykové, fyzika, astrofyzika, chemie, biologie.

Zahraniční partnerské školy se stážemi v Anglii, Francii, Itálii, Německu, Řecku, Slovensku. Zájezd do Prahy, přednášky EVVO,  zájezd do Vídně, taneční, zdravý životní styl -R-EGO, drogová problematik, přijímačky nanečisto, mikulášská nadílka, fin. sbírky, profesní testy, exkurze na VŠ,v muzeích.Úspěchem SOŠ je pořádání “Konference firem”, kde žáci ZŠ komunikují se zástupci firem. Výuka formou projektových činností.

Úspěchy školy v tomto oboru

Škola patří v programu MŠMT “Excelence” mezi nejlepší gymnázia v kraji.

Spolupráce se sociálními partnery

​Nadace Jana Pivečky, Město Slavičín, Veronica Hostětín, ZŠ, M.R.K.E.V., Asociace rodičů gymnázia, R-ego Slavičín.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium čtyřleté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt