Gymnázium čtyřleté

Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/41
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Podmínky přijetí

​Přijetí je možné na základě přijímacích zkoušek.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent Gymnázia Otrokovice

 • je zralou osobností
 • zná své silné stránky
 • je asertivní
 • je komunikativní
 • vyznačuje se tvůrčím myšlením
 • má díky přiměřené náročnosti výuky vypěstován systém morálně-volních vlastností
 • je připraven na studium na vysoké škole

Úspěchy školy v tomto oboru

Další informace naleznete na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

​Gymnázium Otrokovice je smluvním partnerem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Škola úzce spolupracuje s městem Otrokovice a různými charitativními organizacemi. Gymnázium Otrokovice je školou přidruženou k UNESCO.​

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium čtyřleté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt