Gymnázium čtyřleté

Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/41
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných

Popis

​Čtyřleté všeobecné gymnázium je určeno pro uchazeče, kteří mají zájem o následné studium na vysoké škole. Předpokladem přijetí na gymnázium je úspěšné složení přijímacích zkoušek z matematiky, českého jazyka a ze všeobecných znalostí.

Již několik let je na gymnáziu věnována pozornost výuce cizích jazyků. Od 1. ročníku se studenti učí dva cizí jazyky. Všichni studují anglický jazyk a druhý jazyk si vybírají z nabídky: německý, francouzský, španělský nebo ruský. Výuka cizích jazyků je podpořena i navýšením povinné hodinové dotace v 1., 2. a 4. ročníku a konverzačními hodinami s anglickým, francouzským a španělským lektorem.

Podmínky přijetí


Učební plány


Profil absolventa


Úspěchy školy v tomto oboru


Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

náměstí T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Alena Štachová

Telefon

577 007 444

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00 55 95 04

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium čtyřleté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt