Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/41
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 90

Popis

​Čtyřleté všeobecné gymnázium je určeno pro uchazeče, kteří mají zájem o následné studium na vysoké škole. Předpokladem přijetí na gymnázium je úspěšné složení jednotných přijímacích zkoušek zkoušek z matematiky a českého jazyka.

Již několik let je na gymnáziu věnována pozornost výuce cizích jazyků. Od 1. ročníku se studenti učí dva cizí jazyky. Všichni studují anglický jazyk a druhý jazyk si vybírají z nabídky: německý, francouzský, španělský nebo ruský. Výuka cizích jazyků je podpořena i navýšením povinné hodinové dotace v 1., a 2. ročníku, konverzačními hodinami s anglickým, německým, francouzským a španělským lektorem.
V posledních letech se zaměřujeme také na podporu přírodovědných a IT předmětů.

Podmínky přijetí

Informace naleznete na stránkách školy: https://www.gjszlin.cz/gztgm/prijimaci-rizeni-informace.html

Učební plány

Učební plány naleznete na stránkách školy: https://www.gjszlin.cz/gztgm/skolni-vzdelavaci-programy.html

Profil absolventa


Úspěchy školy v tomto oboru


Spolupráce se sociálními partnery

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium čtyřleté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt