Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/41
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 90

Popis

Studium je rozděleno do dvou základních období. První a druhý ročník slouží k budování všeobecného znalostního a dovednostního základu, poslední dva ročníky (třetí a čtvrtý) k hlubší profilaci studentů v oblastech odpovídajících jejich dalšímu studijnímu i profesnímu směrování formou volitelných předmětů a seminářů. Nedílnou součástí studia je výuka cizích jazyků. Pro individuální podporu a péči o potřeby studentů a jejich rodičů jsou po celou dobu studia k dispozici oddělení výchovného a kariérového poradenství a školní psycholog.

Absolventi Masarykova gymnázia jsou úspěšní nejen při přijímacích zkouškách ale především v dalším studiu na vysokých školách doma i v zahraničí a uplatnění se v nejrůznějších profesích. K rozvoji individuálního studijního a osobnostního potenciálu studentů slouží kromě výuky také bohatá mimoškolní činnost, z hlediska externí spolupráce jsou partnery školy také Centrum pro talentovanou mládež, The Duke of Edinburgh’s Award a Nadace manželů Kellnerových.

Kritéria a formuláře přihlášek pro přijímací řízení naleznete na webových stránkách školy.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium čtyřleté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt