Gymnázium čtyřleté

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
Gymnázium čtyřleté

Informace o oboru

  • Kód oboru 79-41-K/41
  • Období oboru 2020/2021
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 60

Popis

Přijímací řízení

Informace k přijímací zkoušce a kritériím přijetí naleznete na webových stránkách školy. K přijímacím zkouškám je přípravný kurz z šesti navazujících setkání. Detailní informaci naleznete na webových stránkách školy.

Přehled počtu hodin:

PRIMA SEKUNDA TERCIE KVARTA KVINTA

1. ROČNÍK

SEXTA

2. ROČNÍK

SEPTIMA

3. ROČNÍK

OKTÁVA

4. ROČNÍK

Český jazyk a literatura 5 4 4 4 4 4 4

+volit. 2

4

+volit. 8

Anglický jazyk + konverzace s rodilým mluvčím(USA, UK) 3 3 3

 

3

 

3

1

3

1

3

1

3

+volit. 4

Další cizí jazyk

Německý/Ruský/Francouzský

2 3 3 3 4 4 3

+volit. 4

Matematika + cvičení 5 4 4 4 3

1

4 4

+volit. 2

3

+volit. 6

IT 2 2 1 1 volit. 2
Fyzika + laboratorní cvičení 2 2 2 2 2 2 2

2

+volit. 2

volit. 6
Chemie + laboratorní cvičení 2 2

 

2

2

2

2

2 2

+volit. 2

volit. 6
Biologie + laboratorní cvičení

Enviromentální výchova

2 2 2

2

2

2 2 2

+2

+volit. 2

volit. 6
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 volit. 2 volit. 4
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2

+volit. 2

volit. 4
Občanská výchova/Společenské vědy 1 1 2 2 2 2 2

+volit. 2

volit. 8
Výtvarná + hudební výchova 3 3 3 2 2 2
Tělesná výchova

Výchova ke zdraví

2 2 2

1

2

1

2 2 2 2

Kontakt

Adresa školy

Palackého 524, 769 01 Holešov

Ředitel školy

PaedDr. Zdeněk Janalík

Telefon

573 398 098

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

479 35 774