Gymnázium čtyřleté

Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/41
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 120

Popis

​Prioritou školy je dát každému žákovi pevné základy v celé šíři vzdělávacích oblastí a rozvinout jeho individuální schopnosti k úspěšnému studiu na vysokých školách libovolného typu. Motivujeme ho k pozitivnímu a uvědomělému přístupu k učení a rozvíjíme všechny jeho potřebné kompetence a zájmy tak, abychom co nejlépe rozvíjeli jeho osobnostní potenciál. K nepochybným kladům vzdělávání na Gymnáziu Uherské Hradiště patří kvalita pedagogického sboru a aprobovanost výuky.

Podmínky přijetí​

 • ukončené základní vzdělání
 • složení PZ a zisk celkového počtu bodů opravňující k přijetí
 • přijímací zkoušky: Scio – test z ČJ, M a OSP (do vstupního hodnocení se zahrnuje prospěch vzdělávacích předmětů z konce 8. ročníku a pololetí 9. ročníku (Č, Cj, Ov, D, Z, M, F, Bi, Ch), body za umístění v okresních a vyšších kolech olympiád a soutěží)

Učební plány

Komplexní informace k oboru včetně učebních plánů.​

Profil absolventa

 • má pozitivní vztah k lidem a životu, projevuje úctu a zodpovědnost vůči sobě i druhým
 • získal široký všeobecný základ vědomostí a dovedností, které umí uplatnit
 • rozvinul svůj intelekt i osobnostní předpoklady
 • je samostatný v rozhodování a řešení problémů, kriticky hodnotí dosažené výsledky
 • ve svém i cizím jazyce komunikuje ústně i písemně, efektivně využívá informační technologie
 • respektuje různorodost hodnot a názorů ostatních lidí

Úspěchy školy v tomto oboru

​Naši studenti se pravidelně umisťují na předních místech v krajských a republikových olympiádách, kulturních i sportovních soutěžích.

Spolupráce se sociálními partnery​

 • Obecně prospěšná společnost Gymnázia Uherské Hradiště
 • Sdružení rodičů a přátel školy
 • Rada školy
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • Městský úřad v Uherském Hradišti
 • Kino Hvězda, Slovácké divadlo, Slovácké muzeum a Městská knihovna B. B. Buchlovana

Kontakt

Adresa školy

Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Richard Horký

E-mail

horky@guh.cz

Telefon

572 434 101

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371684

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium čtyřleté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt