Informace o oboru

 • Kód oboru 28-52-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 24

Popis

Jedná se o specifické zaměření v oboru Chemik. Tento obor je založen na velmi úzké spolupráci s gumárenskými a plastikářskými firmami našeho regionu, ve které žáci absolvují hlavní část odborného výcviku.

Podmínky přijetí

Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky; splnění podmínek přijímacího řízení, jehož kritéria jsou stanovena příkazem ředitele; splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium (posouzení praktickým lékařem).

Učební plán

Název vyučovacího předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk 1 1 1 3
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 0 2
Chemie 1 0 0 1
Biologie a ekologie 1 0 0 1
Matematika 2 1 1 4
Literární výchova 1 1 0 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Anorganická chemie 1 0 0 1
Organická chemie a biochemie 0 1 0 1
Fyzikální chemie 0 0 1 1
Chemické výroby 1 1 0 2
Elektrotechnika 0 0 1 1
Materiály 1 1 2 4
Technologie 3 2 3 8
Stroje a zařízení 0 1 1 2
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 33 33,5 33,5 100

Profil absolventa

​Absolvent oboru vzdělání Gumař – plastikář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné zkušenosti mu umožní uplatnit se v provozech gumárenského a plastikářského průmyslu. Základem je uplatnění v laboratorních, poloprovozních a provozních činnostech gumárenských a plastikářských provozů. Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci tohoto oboru nemají možnost soutěžit a prokázat své odborné znalosti a dovednosti, protože toto zaměření se vyučuje pouze na naší škole.

Spolupráce se sociálními partnery

​Mezi sociální partnery školy patří Úřad práce Zlín, Barum Continental spol. s r. o. Otrokovice, Mitas a.s. Zlín a další firmy a organizace, s nimiž škola spolupracuje v rámci odborného výcviku žáků. Neméně důležitými sociálními partnery jsou rodiče žáků, kteří mohou prostřednictvím školské rady ovlivňovat vzdělávací proces.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Chemik

  ROKOSPOL a.s., Kaňovice 101, 763 41 Kaňovice, https://www.rokospol.com/

  Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, https://www.guzu.cz/

  COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, https://www.colorlak.cz

  ALBO SCHLENK s.r.o., Tovární 1019, 687 71 Bojkovice, https://www.schlenk.com/about-us/global/czech-republic-global

  VS Plastik s.r.o., Jasenice 2192, 75501 Vsetín, http://www.vsplastik.cz/

  PROMENS, a.s., Cecilka 38, 760 01 Zlín-Příluky, https://www.rpc-group.com/

  DEZA, a.s., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.deza.cz/

  Baur Formschaumtechnik s.r.o., Solární 870, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.formschaum.de/cs/

  greiner packaging Slušovice s.r.o., Greinerova 54, 763 15 Slušovice, https://www.greiner-gpi.com/cz/spolecnost/

  CS CABOT, spol. s r.o., Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.cabotcorp.com/