Informace o oboru

  • Kód oboru 65-41-L/01
  • Období oboru 2020/2021
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 30

Popis

V tomto oboru získáš vědomosti o potravinách, nápojích o jejich složení, jakosti, nejvhodnějším technologickém zpracování, skladování a manipulaci s nimi. Budeš ovládat přípravu nabízených jídel a techniku jejich přípravy, dokončování jídel před hostem, přípravu míšených nápojů atd.  Naučíš se sestavovat jídelní a nápojové lístky, ovládat techniky a pravidla obsluhy v běžných i výběrových podnicích společného stravování i při slavnostních příležitostech. Osvojíš si evidenci pohybu zboží, skladování, kalkulace a stanovení ceny, techniku přijímání, evidování a vyřizování objednávek a obsluhování moderní administrativní techniky. Odbornou praxi můžeš vykonat v zahraničí např. v Německu, Itálii, Španělsku a Francii.

Po úspěšném ukončení oboru můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Uplatnění najdeš ve špičkových hotelích nejen v České republice, ale i v zahraničí.

V případě, že se ti nepodaří složit maturitu ani v podzimním termínu, umožníme ti nástup do
3. ročníku učebního oboru Kuchař-číšník a  tím získání výučního listu.

Podmínky přijetí

  • Základní vzdělání – ukončená 9. třída
  • Jednotná přijímací zkouška
  • Zdravotní způsobilost

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Po úspěšném ukončení oboru můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole. Uplatnění najdeš ve špičkových hotelích nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Kontakt

Adresa školy

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Ivana Hašová

E-mail

skola@hskm.cz

Telefon

+420 573 504 511

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47934832

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

  • Gastronomie

    BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

    Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz