Informace o oboru

 • Kód oboru 65-41-L/51
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 2
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou, toto dvouleté studium se zakončuje maturitní zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce.

Podmínky přijetí

Obor Gastronomie je určen pouze pro absolventy tříletého oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník. ​Přijímání uchazečů probíhá na základě kritérií pro přijímací řízení. Mezi hlavní kritéria přijetí ke studiu patří úspěšné vykonání přijímací zkoušky a průměrný prospěch z pololetí 3. ročníku tříletého oboru Kuchař-číšník.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru Gastronomie ​naleznete na webových stránkách školy v sekci studium.

Profil absolventa

​Absolvent samostatně vykonává profesní úkony v hotelovém a restauračním provozu. Má nejen teoretické, ale i odborné vědomosti a dovednosti v přípravě pokrmů, nápojů, obsluhy a pořádání gastronomických akcí. Po získání praxe v oboru je absolvent připraven na soukromé podnikání.

Úspěchy školy v tomto oboru

​K úspěchům žáků v tomto oboru patří prezentace gastronomických výrobků školy na rautech pořádaných u příležitosti různých společenských a kulturních událostí.

Spolupráce se sociálními partnery

Probíhá každoročně s cca 20 středisky společného stravování a hotelovými provozy, ve kterých žáci vykonávají odbornou praxi.

Kontakt

Adresa školy

Univerzitní 3015, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Petr Úředníček

Telefon

577210084,577210283,577210606

Školní kariérový poradce

Mgr. Marcela Studená

studena@gaozl.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

04697189

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gastronomie - nástavba

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz