Informace o oboru

 • Kód oboru 65-41-L/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 25

Popis

V rámci studia žáci získají ve III. ročníku výuční list oboru Kuchař – číšník. 

Žáci se naučí organizovat a řídit provoz podniků společného stravování ve výrobě i odbytu, připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu zboží a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti. Seznámí se s hygienou gastronomického provozu a budou pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci se naučí základní techniky odbytu, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou vyúčtování s hostem.

Žáci se seznámí s provozem ve stylových restauracích, s vyšší formou složité obsluhy, s přípravou míchaných nápojů a s různými druhy slavnostních hostin. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Naučí se základům vedení stravovacího provozu, včetně sestavování jídelních lístků, kalkulací cen výrobků a služeb, vedení podnikových písemností apod. tak, aby v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.

Podmínky přijetí

Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Komplexní informace vztahující se k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

​ŠVP oboru je zveřejněn na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchaři nebo číšníci – specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti  v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny Gastronomie, hotelnictví, turismus nebo v ekonomických oborech.

Úspěchy školy v tomto oboru

Úspěchy průběžně zveřejňujeme na webových stránkách školy: www.sosvsetin.cz

 

Spolupráce se sociálními partnery

​K vytváření pozitivního image patří spolupráce s institucemi a firmami např. s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, Asociací číšníků ČR, spolupracujeme s firmami gastronomického zaměření jako je Plzeňský Prazdroj, a. s., Lesko-Velkoobchod nápojů, s.r.o., Nowaco Czech Republic s.r.o., TESAŘ BRONISLAV-DISTRIBUCE MRAŽENÉ ZBOŽÍ f.o., CENTRUM-OVO spol. s.r.o., Bikos cz S r.o. a s některými významnými hotely a restauracemi, např.: Hotel Na Trojáku, Spa hotel Lanterna, SES GROUP a.s. (restaurace Náhon).

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gastronomie

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz