Informace o oboru

 • Kód oboru 65-41-L/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 25

Popis

V rámci studia žáci získají ve III. ročníku výuční list oboru Kuchař – číšník. 

Žáci se naučí organizovat a řídit provoz podniků společného stravování ve výrobě i odbytu, připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy racionální výživy. Budou se orientovat v sortimentu zboží a využívat suroviny podle jejich upotřebitelnosti. Seznámí se s hygienou gastronomického provozu a budou pokrmy uchovávat podle předpisů. Žáci se naučí základní techniky odbytu, budou obsluhovat hosty technikou jednoduché i složité obsluhy, provedou vyúčtování s hostem.

Žáci se seznámí s provozem ve stylových restauracích, s vyšší formou složité obsluhy, s přípravou míchaných nápojů a s různými druhy slavnostních hostin. Žáci jsou vedeni k profesionálnímu jednání a komunikaci s hostem. Naučí se základům vedení stravovacího provozu, včetně sestavování jídelních lístků, kalkulací cen výrobků a služeb, vedení podnikových písemností apod. tak, aby v budoucnu mohli samostatně podnikat v oboru. Součástí přípravy je výuka cizích jazyků, které jsou v současné době důležitým předpokladem pro uplatnění v gastronomických službách.

Podmínky přijetí

Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky. Komplexní informace vztahující se k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

​ŠVP oboru je zveřejněn na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. v restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéfkuchaři nebo číšníci – specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti  v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, obvykle pokračují ve studiu v oborech skupiny Gastronomie, hotelnictví, turismus nebo v ekonomických oborech.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci oboru Gastronomie se účastní různých odborných akcí a soutěží. Svoji školu reprezentují jak na národní, tak mezinárodní úrovni.

 • Junior Jogging Cup Třebíč 2013 – zlatá medaile
 • Zlatovar CUP 2013 Opava – bronzová medaile                      
 • Gastro Tescoma Cup Kroměříž 2013 – umístění v bronzovém pásmu

Spolupráce se sociálními partnery

​K vytváření pozitivního image patří spolupráce s institucemi a firmami např. s Asociací kuchařů a cukrářů ČR, Asociací číšníků ČR, spolupracujeme s firmami gastronomického zaměření jako je Plzeňský Prazdroj, a. s., Lesko-Velkoobchod nápojů, s.r.o., Nowaco Czech Republic s.r.o., TESAŘ BRONISLAV-DISTRIBUCE MRAŽENÉ ZBOŽÍ f.o., CENTRUM-OVO spol. s.r.o., Bikos cz S r.o. a s některými významnými hotely a restauracemi, např.: Hotel Na Trojáku, Spa hotel Lanterna, SES GROUP a.s. (restaurace Náhon).

Kontakt

Adresa školy

Benátky 1779, 755 01 Vsetín

Ředitel školy

Mgr. Marek Wandrol

Telefon

575755011,575755020

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

136 43 878

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gastronomie

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz