Fotograf se zaměřením na multimédia

Informace o oboru

 • Kód oboru 34-56-L/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

​Čtyřletý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou je zaměřený na získání všeobecných a odborných vědomostí a dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání povolání fotograf. Žáci se učí zpracovávat film, klasickou černobílou, barevnou i digitální fotografii, retušovat, pracovat se světlem a stínem, pracovat s kamerou, speciálními počítačovými programy, pořizovat videozáběry, tvořit reklamní spot a animace, jejich úpravu a střih, 3D virtuální prohlídky aj.

Podmínky přijetí

​Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě:

 • splnění povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

Konkrétní podmínky pro přijetí ke vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní v povolání fotograf, při poskytování profesionálních fotografických služeb v provozovnách, studiích a regionálních médiích j jako pracovník reklamních a propagačních firem. Své znalosti uplatní při zpracování digitální i analogové fotografie, tak při práci se speciálními grafickými softwary, při tvorbě filmového záznamu a práce s ním, při fotografování a zhotovování snímků v různých oblastech fotografie. Zvolí vhodné přístroje a příslušenství, použije grafické nástroje a laboratorní techniku při zpracování fotografického obrazu. Absolvent poskytne poradenské služby v oblasti fotografických žánrů i v oblasti současných fotografických technologií.

Úspěchy školy v tomto oboru

1. místo  a dvě 3. místa v mezinárodní  soutěži CESOFOTO studentů  oboru Fotografie;  1. místo v kategorii Junior VI. ročníku fotografické soutěže Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 1., 2. a 3. místo v mezinárodní soutěži žáků oboru Fotograf – FOTOGRAFIE 2022 v Prešově na Slovensku.

Spolupráce se sociálními partnery

​Spolupráce školy se sociálními partnery je pro školu tradiční a významná praxe již více jak 20 let. Za tuto dobu si škola vytvořila a stále vytváří mnoho kontaktů pro plnohodnotnou profesní spolupráci mezi českými i zahraničními firmami, ale také mezi neziskovými organizacemi. Partneři  Fotografia Zlín, Lagoo-foto a.s. Vsetín, ART foto Zlín a FOMA BOHEMIA Hradec Králové se podílejí na dalším vzdělávání odborných učitelů teorie i praxe; na tvorbě a inovaci ŠVP i koncepčních záměrů školy, na přímém vzdělávání žáků formou seminářů, workshopů a školení, umožňují jim pracovat se svými novinkami přímo v praxi na školních odborných pracovištích.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Fotograf

  AGD PRINT, s.r.o., Dlouhé díly 395, 76302 Zlín, http://www.agdprint.cz