Informace o oboru

 • Kód oboru 26-51-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Žák je vzděláván tak, aby byl připraven pracovat:

 • v oblasti výroby
 • montáže a prodeje elektronického – elektrického zboží
 • jako dělník s vyšší kvalifikací
 • pracovník servisu pracovník montážní organizace
 • kontrolor jakosti
 • samostatný podnikatel
 • prodavač – dealer

Žák je vzděláván tak, aby byl připraven pracovat ve výrobní sféře v oblasti kusové i sériové výroby, vykonávat samostatnou práci živnostenského charakteru, ucházet se o přijetí do nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou.

Žák je vzděláván tak, aby byl připraven:

 • instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektronické přístroje a zařízení
 • měřit a testovat různé typy elektronických přístrojů a zařízení
 • odborně zajišťovat provoz elektronických zařízení
 • provádět montáže, rekonstrukce, běžné a střední opravy, kontroly, revize, seřizování, údržbu a instalaci elektronických přístrojů a zařízení
 • provádět zkušební a kontrolní práce za použití měřicí techniky
 • provádět diagnostiku a opravy zařízení spotřební a průmyslové elektroniky a domácích
  elektrospotřebičů

Žák je vzděláván tak, aby byl připraven vykonávat povolání jako např.

 • elektronik
 • elektromechanik
 • mechanik měřících a regulačních zařízení
 • mechanik elektronických zařízení
 • servisní mechanik elektronických zařízení
 • mechanik pro administrativní techniku
 • provozní elektrikář slaboproudých zařízení
 • elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů
 • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.
 • Konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na internetových stránkách školy.
 • Zdravotní způsobilost
 • Žák musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením.
 • Dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického lékaře – zejména vylučující:
 • Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

Učební plány

Kód a název oboru vzdělávání Elektrikář
Název školního vzdělávacího programu Elektrikář
Zaměření
Délka a forma vzdělávání 3 roky, denní
Datum platnosti ŠVP
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 2 2 6
Chemie 2 2
Fyzika 1 1 2
Ekologie 1 1
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Ekonomika 2 2
Základy elektrotechniky 2 3 5
Elektrická měření 2 3 5
Elektrické stroje a přístroje 2 2
Elektronika 2 2
Elektronická zařízení

Profil absolventa

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Elektrikář

  MYONIC s.r.o., 1. máje 2635, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.myonic.com/

  TVD-Technická výroba, a.s., Rokytnice č. 203, 763 21 Slavičín, http://tvd.cz/

  SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov, https://www.satturn.cz/

  Ray Service, a.s., Huštěnovská 2022, 68603 Staré Město, https://www.rayservice.com

  MONET + a.s., Za Dvorem 505, 763 14 Zlín-Štípa, https://www.monetplus.cz/

  KUTNAK AUTOMOTIVE, s.r.o., Průmyslová 518, 763 17 Lukov u Zlína, https://kutnak.cz/

  ELING BOHEMIA, s.r.o., Třída Maršála Malinovského 386, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.eling.cz

  GOLDCARD, spol. s r.o., Větrná 401, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice, http://www.goldcard.cz

  AB SOLUTIONS s.r.o, Za Olšávkou 365, 686 01 Uherské Hradiště, https://www.absol.cz

  REGOMARKET s.r.o., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.regomarket.cz/cs/k.html

  COMET SYSTEM, s.r.o., Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.cometsystem.cz

  SYNOT W,a.s., Jaktáře 1475, Mařatice,, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.synotgroup.com/uvod

  GEMCO, s.r.o, Nádražní 30, 686 01 Uherské Hradiště, https://gemco.cz

  CAMO, spol. s r.o., Osvobození 237, 763 21 Slavičín , http://www.camo.cz

  SILENT – CZECH, spol. s r.o., Bynina 204, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.silent-czech.cz

  SENSIT, s.r.o., Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.sensit.cz

  PBT Rožnov p.R., s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.pbt.cz/cz/

  ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.kariera-onsemi.cz/o-nas/

  Ing. Jiří Macháček – INPRAISE, Bratří Hlaviců 80, 755 01 Vsetín, https://www.inpraise.cz

  VTS Zlín s.r.o., třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, https://vtsz.cz

  INTE, s.r.o., Zarámí 4077, 760 01 Zlín, http://www.grecon.cz

  IMC Zlín, a.s., Vodní 1972, 760 01 Zlín, http://www.imc.cz

  UNITES Systems a.s., Kpt. Macha 1372, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.unites-systems.com/cs

  MESIT holding, a. s., Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, https://www.mesit.cz/cs

  MAGNETON a.s., Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, http://www.magneton.cz

  Global Business s.r.o., Kostelec u Holešova 264, 76843 Kostelec u Holešova , http://www.globalb.cz

  Spálovský a.s., Nádražní 329, 76802 Zdounky, https://www.spalovsky.cz