Informace o oboru

 • Kód oboru 26-51-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 0 Kč
 • Přijímaných 30

Popis

​Obor je koncipován tak, aby jeho absolventi našli uplatnění v oblasti elektro – silno i slaboproud. V průběhu studia se žák seznámí s problematikou měření, oprav, kontrol a instalací elektrických rozvodů a zařízení a s měřením a testováním elektrických strojů a elektrospotřebičů.

Podmínky přijetí

 • Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky;
 • splnění podmínek přijímacího řízení, jehož kritéria jsou stanovena příkazem ředitele;
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium (posouzení praktickým lékařem).

Učební plány

Název vyučovacího předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník
Český jazyk 1 1 1 3
Cizí jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 0 2
Chemie 1 0 0 1
Biologie a ekologie 1 0 0 1
Matematika 2 1 1 4
Seminář z matematiky 0 1 0 1
Literární výchova 1 1 0 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1 2
Základy elektrotechniky 4 0 0 4
Technologie 2 1,5 0 3,5
Elektronika 0 2 0 2
Elektrická měření 0 0 2/1 2
Automatizace 0 0 1 1
Elektrické stroje a přístroje 0 1 2 3
Elektronická zařízení 0 0 2 2
Rozvodná zařízení 0 1 2 3
Odborný výcvik 15 15 17,5 47,5
Celkem 33 34 33 99

Profil absolventa

​Absolvent se může uplatnit při instalacích, opravách a kontrolách elektrických rozvodů a zařízení, při měření a testování různých typů elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se v povoláních provozní elektrikář, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér rozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik-údržbář. Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci tohoto oboru se se svými pracemi zaměřenými na alternativní zdroje energie každoročně úspěšně účastní projeku Enersol. Úspěšní byli též na soutěžích pořádaných v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty a Odborný výcvik ve třetím tisíciletí.

Spolupráce se sociálními partnery

​Mezi sociální partnery školy patří Úřad práce Zlín, TAJMAC – ZPS a.s., Barum Continental spol. s r.o., EMOZ Otrokovice, ENERGO-CZ.s.r.o., ELINS PLUS s.r.o., SOGOS s.r.o., G SERVIS CHRUDIM spol. s r.o. a další firmy a organizace, s nimiž škola spolupracuje v rámci odborného výcviku žáků. Neméně důležitými sociálními partnery jsou rodiče žáků, kteří mohou prostřednictvím školské rady ovlivňovat vzdělávací proces.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Elektrikář

  MYONIC s.r.o., 1. máje 2635, 75661 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.myonic.com/

  TVD-Technická výroba, a.s., Rokytnice č. 203, 763 21 Slavičín, http://tvd.cz/

  SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov, https://www.satturn.cz/

  Ray Service, a.s., Huštěnovská 2022, 68603 Staré Město, https://www.rayservice.com

  MONET + a.s., Za Dvorem 505, 763 14 Zlín-Štípa, https://www.monetplus.cz/

  KUTNAK AUTOMOTIVE, s.r.o., Průmyslová 518, 763 17 Lukov u Zlína, https://kutnak.cz/

  ELING BOHEMIA, s.r.o., Třída Maršála Malinovského 386, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.eling.cz

  GOLDCARD, spol. s r.o., Větrná 401, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice, http://www.goldcard.cz

  AB SOLUTIONS s.r.o, Za Olšávkou 365, 686 01 Uherské Hradiště, https://www.absol.cz

  REGOMARKET s.r.o., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.regomarket.cz/cs/k.html

  COMET SYSTEM, s.r.o., Bezručova 2901, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.cometsystem.cz

  SYNOT W,a.s., Jaktáře 1475, Mařatice,, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.synotgroup.com/uvod

  GEMCO, s.r.o, Nádražní 30, 686 01 Uherské Hradiště, https://gemco.cz

  CAMO, spol. s r.o., Osvobození 237, 763 21 Slavičín , http://www.camo.cz

  SILENT – CZECH, spol. s r.o., Bynina 204, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.silent-czech.cz

  SENSIT, s.r.o., Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, http://www.sensit.cz

  PBT Rožnov p.R., s.r.o., Lesní 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.pbt.cz/cz/

  ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., 1. máje 2230, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.kariera-onsemi.cz/o-nas/

  Ing. Jiří Macháček – INPRAISE, Bratří Hlaviců 80, 755 01 Vsetín, https://www.inpraise.cz

  VTS Zlín s.r.o., třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, https://vtsz.cz

  INTE, s.r.o., Zarámí 4077, 760 01 Zlín, http://www.grecon.cz

  IMC Zlín, a.s., Vodní 1972, 760 01 Zlín, http://www.imc.cz

  UNITES Systems a.s., Kpt. Macha 1372, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.unites-systems.com/cs

  MESIT holding, a. s., Sokolovská 573, Mařatice, 686 01 Uherské Hradiště, https://www.mesit.cz/cs

  MAGNETON a.s., Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, http://www.magneton.cz

  Global Business s.r.o., Kostelec u Holešova 264, 76843 Kostelec u Holešova , http://www.globalb.cz

  Spálovský a.s., Nádražní 329, 76802 Zdounky, https://www.spalovsky.cz