Ekonomika a podnikání

Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 1800 měsíčně
 • Přijímaných 48

Ekonomika a podnikání – Firemní management a právo

Popis

Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou je určeno pro úspěšné absolventy základních škol, kteří se zajímají o ekonomické disciplíny a studium cizího jazyka. Skladba vyučovacích předmětů vyplývá z učebních plánů odborných zaměření.

Podmínky přijetí

viz kritéria na webových stránkách školy www.spos.cz

Učební plány

Profil absolventa

Cílem vzdělávání ve vzdělávacím programu je, s ohledem na schopnosti a studijní předpoklady žáků, získání a osvojení si kompetencí v cizojazyčném vzdělávání a dále zejména v oblastech právní, personální a mzdové, komunikace, hospodaření podniku a bezpečné práce. Absolventi se mohou uplatnit ve středně technických a administrativních funkcích a jsou vybaveni pro samostatné podnikání. Své vzdělání mohou rozšířit vysokoškolským studiem.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Škola spolupracuje s partnerskými školami, institucemi a firmami, kde mezi nejvýznamnější partnery patří BILLA, TERNO, TESCO, Obchodní a hospodářská komora, Klub UNESCO.

Kontakt

Adresa školy

Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. David Martinek

E-mail

spos@spos.cz

Telefon

577 210 227

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekonomika a podnikání

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/