Ekonomika podnikání

Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Dálková
 • Stipendia Ne
 • Školné Kč 11.000,- za rok
 • Přijímaných 15

Popis

Jedná se o čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Výuka je zaměřena především na odborné a ekonomické předměty a rozšířenou výuku cizích jazyků. Ve třídách je nižší počet žáků max. 15, což vede ke zkvalitnění výuky, individuálnějšímu přístupu a lepší komunikaci mezi učitelem a studentem.

Podmínky přijetí

Absolvent ZŠ

Učební plány

ŠVP Peněžní manipulant​

Vyučovací předměty 1.  roč. 2.  roč. 3.  roč. 4. roč. Celkem
hodin
Český jazyk a literatura 20 20 20 20 80
Cizí jazyk 1 30 30 30 30 120
Cizí jazyk 2 20 20 0 0 40
Občanská nauka 10 10 0 0 20
Dějepis 10 10 0 0 20
Právo 10 10 0 0 20
Psychologie a spol. výchova 0 0 10 0 10
Chemie 10 0 0 0 10
Ekologie 10 0 0 0 10
Matematika 30 30 30 30 120
Ekonomika 0 20 20 20 60
Marketing , Management 0 0 20 20 40
Peněžní provoz 30 30 30 30 120
Písemná a elektronická komunikace 10 10 0 0 20
Obchodní koprespondence 0 0 10 10 20
Právo 0 0 20 10 30
Účetnictví 0 10 20 20 50
Informační a komunikační technologiích 20 10 10 10 50
PPC – fiktivní firma 0 0 0 20 20
Celkem 210 210 220 220 860

Profil absolventa

Absolventi mají široké uplatnění na trhu práce – v bankovnictví, pojišťovnictví, v ekonomickém a administrativním úseku soukromých firem či státních institucích. Také se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

V rámci studia žáci absolvují souvislou odbornou praxi ve firmách a organizacích.

Kontakt

Adresa školy

Štěpnická 1188, 686 06 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Petra Jestřabíková

E-mail

info@sssuh.cz

Telefon

723 581 232

Zřizovatel

Jiný

IČO

25322834

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekonomika a podnikání

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/