Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/01
 • Období oboru 2022/2023
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 25 000,-
 • Přijímaných 30

Popis

Studenti si osvojí vědomosti z oblasti obchodního marketingu, komunikační strategie, základy ekonomiky a podnikání a spoustu dalšího. Získají také praktické zkušenosti. Po celou délku studia jsou vyučovány dva cizí jazyky. Škola organizuje několikrát ročně odborné stáže v zahraničí se získáním Europassu – certifikátu o stáži, uznávané v zemích Evropské Unie.

Čtyřletý studijní obor je ukončen maturitní zkouškou.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení povinné školní docházky a dobré hodnocení v přijímacích testech, které budou doplněny pohovorem. Upřednostňujeme zájem o zvolený obor.

Učební plány


Profil absolventa

Absolvent oboru Ekonomika a podnikání se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti. Současně bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti bude patřit také vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně. Absolvent bude v neposlední řadě připraven rozvíjet své vlastní podnikatelské aktivity.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných, nebo vysokých školách.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Umístění v krajských kolech soutěží Finanční gramotnost nebo SAPERE-vědět, jak žít

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci pro oblast odborného výcviku s několika společnostmi. Řada těchto firem nabízí absolventům zaměstnání po ukončení studia i brigády v jeho průběhu.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekonomika a podnikání

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/