Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 35 000,-
 • Přijímaných 18

Popis

Studenti si osvojí vědomosti z oblasti obchodního marketingu, komunikační strategie, základy ekonomiky a podnikání a spoustu dalšího. Získají také praktické zkušenosti. Po celou délku studia jsou vyučovány dva cizí jazyky.

Čtyřletý studijní obor je ukončen maturitní zkouškou.

Podmínky přijetí

Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení povinné školní docházky a hodnocení výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Profil absolventa

Absolvent oboru Ekonomika a podnikání se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti. Současně bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti bude patřit také vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně. Absolvent bude v neposlední řadě připraven rozvíjet své vlastní podnikatelské aktivity.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných, nebo vysokých školách.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola má uzavřeny smlouvy o spolupráci pro oblast odborného výcviku s několika společnostmi. Řada těchto firem nabízí absolventům zaměstnání po ukončení studia i brigády v jeho průběhu.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekonomika a podnikání

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/