Asistent podnikatele

Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia
  Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Absolvent oboru Ekonomika a podnikání se zaměřením Asistent podnikatele se uplatní na trhu práce především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce, pracovník ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti firem. Žák má také velmi dobré předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Žáci se během přípravy naučí orientovat v činnostech spojených se zakládáním podniku, vykonávat obchodní činnosti, tzn. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží, orientovat se v daňovém systému ČR, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje a vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě. Žáci jsou schopni používat dva cizí jazyky.

V rámci projektu Erasmus+ se mohou účastnit výměnných zahraničních pobytů, kde se zdokonalí především v anglickém jazyce. Žáci jsou vedeni k praktickým činnostem – v rámci předmětu Praxe ve vyšších ročnících jsou na stážích ve firmách, kde si prohlubují dovednosti vykonáváním placené produktivní činnosti. Organizují významné školní akce jako je například Burza učebnic, Ples školy, Den otevřených dveří školy, kde se zároveň učí hospodařit s finančními prostředky a sponzorskými dary a komunikovat se zúčastněnými firemními partnery. Žáci se také mohou zapojit do různých soutěží, např. Finanční gramotnost, Soutěž v grafických disciplínách a Středoškolák roku.

Po maturitě mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména v oborech skupiny ekonomika a administrativa, právo, právní a veřejnoprávní činnost.

Podmínky přijetí

Přijímání uchazečů ke studiu na naší škole se řídí dle § 59 až § 63 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínky pro přijetí naleznete na stránkách školy.

Učební plány

Profil absolventa

Absolvent se uplatní především jako ekonom, účetní, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě a ve výrobní a obchodní činnosti strojírenských firem. Bude schopen vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování agend malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem bude schopen používat dva cizí jazyky. Absolvent bude připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žákyně oboru Eliška Klímková se stala v průběhu studia na naší škole mistryní Evropy a po absolvování i mistryní světa v grafických disciplínách.

Spolupráce se sociálními partnery

Škola ve spolupráci se sociálními partnery zajišťuje odbornou praxi ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku. Spolupráce je zajištěna na základě dohody o spolupráci mezi školou a sociálním partnerem.

Oficiálním sociálním partnerem je firma Rajch, s. r. o., která se zabývá průmyslovou vzduchotechnikou, filtrací a ekologií prostředí v celém rozsahu odvětví hospodářství.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekonomika a podnikání

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/