Management a marketingové komunikace

Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

​Tento studijní obor je zaměřený na výchovu odborníků v oblasti managementu a marketingu, schopných vykonávat profesi organizačních asistentů marketingu a pracovníků propagačních oddělení, v reklamních agenturách, propagačních expertů v různorodých institucích, nakladatelstvích, masmédiích apod. Naši absolventi mohou samostatně podnikat v marketingových a reklamních agenturách a jsou připraveni rovněž pro VŠ studium hlavně v oborech marketingové a sociální komunikace, mediálních studií a VŠ humanitního zaměření.

Podmínky přijetí

​Úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ a dále dle vypsaných kritérií.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent je středoškolsky vzdělaný odborník. Uplatní se v podnicích všech právních forem, především jako ekonom, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích, které souvisí s obchodně podnikatelskou, propagační a reklamní praxí, např. jako asistent marketingu a pracovník propagačních oddělení v komerčních subjektech v oblasti výroby, v reklamních agenturách.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Celostátní kolo soutěže Creativity and Innovation Challenge (Junior Achievement).

1. místo – 3. místo v celostátním kole soutěže Finanční gramotnost.

2 x 4. místo v celostátních kolech soutěží Soutěž a podnikej a Social Innovation Relay v r. 2020, účast v celostátním kole v soutěži Bystré hlavy organizované Goethe-Institutem, nominace na Cenu Gratias Tibi, kterou uděluje Člověk v tísni.

Žáci se účastní projektů Erasmus+ v několika zemích Evropské unie, např. v Portugalsku a na Maltě.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola má desítky partnerů ve firmách zabývajících se marketingem, reklamou a propagací, v nichž žáci vykonávají povinnou praxi.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekonomika a podnikání

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/