Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 2000 Kč/měsíc
 • Přijímaných 48

Popis

Zaměření „Firemní management a právo“ – klade důraz na výuku práva, ale i ekonomických a psychologických disciplín, informatiky a cizích jazyků.Absolventi budou tedy výborně připraveni jak pro následná vysokoškolská studia, tak pro práci ve státní správě či ve firmách ve středních a vyšších funkcích. Absolvent uplatní kromě ekonomické agendy také v oblasti právní – orientuje se  v oblasti pracovněprávních vztahů, smluv, managementu, marketingu, mezinárodního obchodu a dalších oblastí spojených  s chodem společnosti.

Podmínky přijetí

Učební plány

Profil absolventa

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

​Bližší informace najdete na webových stránkách školy.

Kontakt

Adresa školy

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. David Martinek

E-mail

info@spos.cz

Telefon

735 150 070

Školní kariérový poradce

Richard Němec

nemec@spos.cz

Zřizovatel

Jiný

IČO

25344412

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekonomika a podnikání

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/