Informace o oboru

 • Kód oboru 16-01-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Obor připravuje žáky v oblasti ekologie, krajiny a životního prostředí vč. její ochrany. Dále žáci pracují s geografickými informačními systémy, učí se základní principy majetkoprávních vztahů v podobě pozemkových úprav a geodezie a prohlubují kladný vztah k přírodě. Rozvíjí znalosti biologického charakteru pro činnosti  a služby, které se vážou k přírodě. Během studia žáci mají možnost získat řidičský průkaz na osobní automobil za zvýhodněnou cenu.

Podmínky přijetí

Povinná přijímací zkouška z ČJ a MAT a prospěch ze základní školy

Učební plány

Informace o učebním plánu naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Uplatnění absolventů

Odborné práce a činnosti na referátech životního prostředí správních a samosprávních úřadů, v orgánech a institucích státní ochrany přírody, v hygienické službě, na pozemkových a katastrálních úřadech, v podnicích a firmách zabývající se sledováním stavu složek životního prostředí, údržbou životního prostředí, obnovou a tvorbou krajiny, případně výrobou ekologických výrobků.​

Úspěchy školy v tomto oboru

Mezinárodní spolupráce se školami na Slovensku (soutěže mezi žáky v odborných i sportovních činnostech), v Polsku a Rakousku – výměnné pobyty žáků.​

Spolupráce se sociálními partnery

Škola spolupracuje s ČSOP, SCHKO Beskydy, s MÚ – odděleními životního prostředí a dalšími institucemi zabývajícími se životním prostředím, geodezii, kartografii a pozemkovými úpravami.​

Kontakt

Adresa školy

nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Mgr. Petra Kulišťáková

Telefon

571 116 811

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843547

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekologie a životní prostředí

  SERVIS CLIMAX, a.s., Jasenická 1469, 755 01 Vsetín, https://climax.cz

  Důbrava chemické výrobní družstvo Valašské Klobouky, Hřbitovní 97, 766 33 Valašské Klobouky , https://www.dubrava.cz