Geoinformační systémy

Informace o oboru

 • Kód oboru 16-01-M/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Obor připravuje žáky v oblasti ekologie, krajiny a životního prostředí a jeho ochrany, pozemkových úprav a geodezie a prohlubuje kladný vztah k přírodě. Rozvíjí znalosti biologického charakteru pro činnosti  a služby, které se vážou k přírodě. Během studia žáci mají možnost získat řidičský průkaz na osobní automobil.

Podmínky přijetí

Povinná přijímací zkouška z ČJ a MAT a prospěch ze základní školy

Učební plány

Informace o učebním plánu naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Uplatnění absolventů

Odborné práce a činnosti na referátech životního prostředí správních a samosprávních úřadů, v orgánech a institucích státní ochrany přírody, v hygienické službě, na pozemkových a katastrálních úřadech, v podnicích a firmách zabývající se sledováním stavu složek životního prostředí, údržbou životního prostředí, obnovou a tvorbou krajiny, případně výrobou ekologických výrobků.​

Úspěchy školy v tomto oboru

Mezinárodní spolupráce se školami na Slovensku (soutěže mezi žáky v odborných i sportovních činnostech), v Polsku a Rakousku – výměnné pobyty žáků.​

Spolupráce se sociálními partnery

Škola spolupracuje s ČSOP, SCHKO Bezkydy, s MÚ -odděleními životního prostředí a dalšími institucemi zabývajícími se životním prostředím, geodezii, kartografii a pozemkovými úpravami.​

Kontakt

Adresa školy

nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Ing. Jaroslav Mandula

Telefon

571654390-2,734147777

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843547

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ekologie a životní prostředí

  SERVIS CLIMAX, a.s., Jasenická 1469, 755 01 Vsetín, https://climax.cz

  Důbrava chemické výrobní družstvo Valašské Klobouky, Hřbitovní 97, 766 33 Valašské Klobouky , https://www.dubrava.cz