Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-N/11
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Absolutorium
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 1 500 Kč hradí kraj formou stipendia
 • Přijímaných 40

Popis

Studium připravuje pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu a pro činnosti v oblasti péče o zdraví, prevence a péče o nemocné v různých klinických oborech. Student se naučí organizovat, řídit a poskytovat komplexní ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám pacientů, podílet se na ochraně veřejného zdraví, rozpoznávat somatické a psychosociální potřeby a zajišťovat všestrannou péči o pacienta metodou ošetřovatelského procesu. Studium poskytuje vzdělání v multidisciplinárních oborech, mezi vyučované předměty patří Sociologie, Komunikace, Informační a komunikační technologie, Zdravotnické a sociální právo, Farmakologie, Radiologie a nukleární medicína, Klinická propedeutika, Veřejné zdravotnictví, Management, ekonomika a pojišťovnictví a mnoho dalších.

Absolventi oboru nacházejí uplatnění ve všech typech státních i nestátních zdravotnických zařízení, ambulantních i lůžkových, v oblasti privátní ošetřovatelské péče (domácí agentury, agentury komunitní péče), ordinacích praktických lékařů a samozřejmě také a především v nemocnicích. Mohou také pracovat jako zdravotničtí pracovníci v zařízeních sociálních služeb a péče. Obor splňuje požadavky stanovené směrnicí EHS na přípravu všeobecných sester a umožňuje uplatnění na trhu práce EU.

Kritéria a formuláře přihlášek pro přijímací řízení naleznete na webových stránkách školy.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Diplomovaná všeobecná sestra

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/