Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-N/11
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Absolutorium
 • Délka studia 3 roky
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 1 500 Kč / zimní období, 1 500 Kč / letní období
 • Přijímaných 30

Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání s maturitní zkouškou a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností.

Cílem vzdělávacího programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, která bude schopna samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné.

Absolvent/ka prakticky zaměřeného oboru je schopen/a samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, jako sestra v nemocnicích, v ambulantních složkách státních i privátních, v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární i terciární zdravotní péče o populaci. Uplatní se jako všeobecná sestra s předpoklady i pro vedení ošetřovatelského týmu.

Absolventi vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra podle § 3 odst. 1 a § 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, vykonávají činnosti bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem.

Poskytují a zajišťují základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu.

Při organizaci studia se postupuje dle zákona 561/2004 Sb., část šestá § 92 – § 107 a dle vyhlášky MŠMT č.10/2005 Sb. ve znění dalších předpisů a úprav.

Kontakt

Adresa školy

Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Ing. Jaroslav Zatloukal

Telefon

572 433 913

Školní kariérový poradce

Ing. Jitka Ryndová

ryndova@ssphzuh.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00559644

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Diplomovaná všeobecná sestra

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/