Diplomovaná všeobecná sestra

Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-N/11
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Absolutorium
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 300 Kč/měsíc
 • Přijímaných 30

Popis

​Obor vzdělání připravuje studenty na práci všeobecné sestry, která poskytuje ošetřovatelskou péči dospělým a větším dětem ve zdravotnických i sociálních zařízeních a zařízeních komunitní péče.

Výuka je zaměřena na ošetřovatelské disciplíny, základní a sociální vědy, cizí jazyk a na vytváření osobnostních kvalit všeobecné sestry. Probíhá teoreticko-praktickou formou ve škole a na zdravotnických a sociálních pracovištích.

Podmínky přijetí

​Dobrý zdravotní stav, maturita na SŠ.

Učební plány

​Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent(ka) je připraven(a) samostatně, na základě vlastního posouzení a rozhodnutí a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem zabezpečovat komplexní ošetřovatelskou péči jedincům, rodinám nebo skupinám klientů bez odborného dohledu.

Úspěchy školy v tomto oboru

 

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola úzce spolupracuje s KNTB, a.s. Zlín a dalšími zdravotnickými a sociálními zařízeními ve Zlínském kraji.

Kontakt

Adresa školy

Broučkova 372, Příluky, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Hynek Steska

Telefon

577 008 111

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00226319

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Diplomovaná všeobecná sestra

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/